Praktische tips over de AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dat moment niet meer.

Gevolgen

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en geeft organisaties meer verantwoordelijkheden. Verder worden boetes die de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) kan opleggen aanzienlijk verhoogd.

Jouw organisatie

Als jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt, heeft de AVG hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen voor jou en moet je in actie komen.

Wij ondersteunen je hier graag bij. Wij stellen hiervoor een aantal documenten ter beschikking, waarmee jij als ondernemer zelf kunt zorgen dat je aan de verplichtingen van de AVG voldoet.

Naar verwachting april/mei 2018 beschikbaar in onze modellenshop:

  • Privacyverklaring
  • Verwerkersovereenkomst (met toelichting)
  • Procedurebeschrijving voor de omgang met datalekken
  • Checklist AVG

Daarnaast geven wij je de komende periode praktische tips, zodat je weet wat je moet doen om je organisatie AVG-proof te maken.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.