Wat te doen met vennootschapsbelasting bij verlieslijdende vereniging of stichting?

Ben je als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan ben je vrijgesteld van vennootschapsbelasting als je in een jaar niet meer dan € 15.000 winst hebt gemaakt, of als je winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een jaar verlies wordt geleden, wordt de winst voor dat jaar op nihil gesteld bij deze berekening.

Winstdrempel

De winstdrempel van maximaal € 15 000 (dan wel € 75 000 euro over een periode vijf jaren) moet voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met professionele ondernemingen ook een beroep op de vrijstelling kunnen doen. Om deze reden is ook de bepaling opgenomen dat de winst in een verliesjaar op nihil wordt gesteld.

Voorbeeld Indien je bijvoorbeeld over een periode van vijf jaren fluctuerende resultaten boekt van € 30 000 negatief (jaar 1 en 3) en € 15 000 positief (jaar 2 en 4) en in het vijfde jaar vervolgens een winst boekt van € 100 000, zou zonder deze bepaling de winst over het jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer dan € 75 000 bedragen. Door de winst uit de verliesjaren op nihil te zetten wordt voorkomen dat de € 100 000 winst onbelast blijft.

Afgeven verliesbeschikking

Dat betekent dat het verlies in een verliesjaar niet wordt vastgesteld wegens de vrijstelling die uit de wet voortvloeit. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting kun je verzoeken om de vrijstelling niet toe te passen. Op dat moment wordt het verlies wel bij beschikking vastgesteld. Dat verzoek geldt tot het moment waarop je dat weer intrekt. Intrekking is mogelijk na een periode van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar.

Let op! Het is belangrijk om tijdig te verzoeken de vrijstelling niet toe te passen. Dat gebeurt in een afzonderlijk verzoek en niet in je aangifte vennootschapsbelasting. Als het verzoek niet of te laat wordt gedaan, zal de Belastingdienst het verlies niet bij beschikking vaststellen.

Tip: Vraag bij verliesjaren om de vpb-vrijstelling buiten toepassing te laten.

Verwacht je als vereniging of stichting een aantal verliesjaren? Dan zul je op dat moment niet direct denken aan het betalen van vennootschapsbelasting. Als je in de toekomst vennootschapsbelasting verschuldigd bent wegens dan behaalde winsten, kan het voordelig zijn om te verzoeken om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Bij de financiële planning van jouw organisatie moet het in de toekomst mogelijk betalen je vennootschapsbelasting dan meegenomen worden in de prognose. Vervolgens kun je met je adviseur afwegen of de vrijstelling op verzoek niet moet worden toegepast.

Tip: Deze materie is niet eenvoudig dus laat je goed adviseren. Wij helpen je graag verder.

Bron: SRA

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.