Vraag voor 30 september compensatie aan voor transitievergoeding bij ziekte

Heb je tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoeding betaald aan een werknemer in verband met beëindiging van het dienstverband vanwege langdurig verzuim, dan heb je nog tot en met 30 september 2020 de mogelijkheid om compensatie bij het UWV aan te vragen voor de betaalde transitievergoeding. Heb je een transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet je de aanvraag doen binnen zes maanden nadat de transitievergoeding is betaald.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor compensatie van transitievergoedingen bij ziekte. De Tweede en Eerste Kamer vinden het terecht dat er compensatie komt voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte is vooraf gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald.

Hoogte compensatie

De compensatie die het UWV aan de werkgever betaalt hoeft niet gelijk te zijn aan de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer heeft betaald. Het moet in eerste instantie gaan om een vergoeding die is betaald na een ziekteperiode van minimaal 104 weken. Daarbij wordt het laagste bedrag van de door de werkgever gemaakte dubbele kosten uitbetaald; dus of de loondoorbetaling of de transitievergoeding. Het is immers mogelijk dat de loondoorbetaling betrekkelijk laag is geweest als gevolg van een laag loon, maar de transitievergoeding hoger op grond van het aantal dienstjaren.

Aanvraag UWV

Het UWV kan dus een compensatie met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren. Daarvoor heeft de uitkeringsinstantie informatie van de werkgever nodig. De werkgever moet de volgende documenten aanleveren bij zijn aanvraag:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst
  • een bewijs van einde van de overeenkomst wegens ziekte
  • een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken)
  • een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding
  • een bewijs van betaling van deze vergoeding.

Heb je vragen over de compensatie voor transitievergoedingen bij ziekte? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.