Vraag nu WBSO aan voor je innovatie in 2019

Ben je van plan om per 1 januari 2019 met innovatie te starten of door te gaan? Neem dan uiterlijk 29 november contact met ons op zodat wij de subsidieregeling WBSO voor je kunnen aanvragen. In dit bericht lees je wanneer je in aanmerking komt voor deze subsidie en wat de voorwaarden zijn.

Innovaties die in aanmerking komen voor WBSO

 • Ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, zoals een machine of een plantenveredeling.
 • Nieuwe fysieke productieprocessen of ontwikkeling van nieuwe programmatuur.
 • Je kunt aantonen dat je zelf een technisch werkende oplossing hebt bedacht voor de technische risico's of onzekerheden bij de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur.

Essentieel is dat het moet gaan om het oplossen van concrete knelpunten bij technische, nieuwe en fysieke ontwikkeling.

Innovaties die niet in aanmerking komen voor WBSO

 • niet-technische dienstverlening/advisering op welk gebied dan ook
 • marktonderzoek
 • administratie
 • implementatie van aangeschafte technologie
 • onderzoek naar aanwezigheid van bodemstoffen
 • beleidsstudies
 • scholing
 • symposia
 • wijziging vormgeving (engineering)
 • kwaliteitscontroles
 • productievoorbereiding
 • prototypebouw met commerciele betekenis
 • nieuwe recepturen
 • functionele ontwerpen
 • diverse ICT-gerelateerde werkzaamheden (wij kunnen je hierover verder informeren).

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen?

 • Je organiseert zelf het speur- en ontwikkelingswerk.
 • De technologische ontwikkeling is nieuw voor je organisatie.
 • Er zijn technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig.
 • De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden.
 • De S&O-werkzaamheden worden in de EU verricht. De werkgever moet in Nederland zijn gevestigd en S&O wordt verricht door werknemers waarvoor in Nederland loonheffing wordt ingehouden.
 • De aanvrager houdt een administratie bij waaruit de aard, inhoud en voortgang van de werkzaamheden en het aantal bestede S&O-uren per project blijkt.

Wat levert de WBSO mij op?

De WBSO levert je direct financieel voordeel op. Zo breng je de tijd van je medewerkers (op de loonlijst) die aan de WBSO is besteed, direct in mindering op de verschuldigde loonheffing. Ook kun je alle kosten en uitgaven die uitsluitend toewijsbaar zijn aan je innovatieproject opvoeren, zoals kosten van staal en lagers voor een prototype of de uitgave van een nieuwe computer.

Van alle kosten mag je 32% in mindering brengen op het verschuldigde bedrag aan loonheffing. Opgeteld levert dit een flinke besparing op de te betalen loonheffing op. Ben je zelfstandige? Wanneer je minimaal 500 uur in het kalenderjaar aan WBSO besteedt, levert je dit €12.623 aan extra zelfstandigenaftrek op. Let op: dit was het bedrag in 2018, het bedrag van de aftrek voor 2019 wordt in december 2018 bekendgemaakt.

Betaal je vennootschapsbelasting, dan kan je gebruik maken van de Innovatiebox. Met WBSO krijg je toegang tot deze fiscale maatregel die de opbrengsten uit je innovatie belast tegen een minimaal belastingtarief.

Voldoe je aan de criteria voor het aanvragen van een WBSO?

Om de innovatiekracht van je bedrijf te stimuleren wordt het aanvraagproces zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Je aanvraag WBSO moet minimaal één maand voordat je start met het innovatieproject ingediend worden. Je kunt maximaal 3 aanvragen per kalenderjaar indienen. Projecten kunnen over meerdere jaren lopen.

Wil je 1 januari 2019 starten, neem dan voor 29 november 12.00 uur contact op met je adviseur. Het is niet zo moeilijk als het wellicht lijkt, wij helpen je er graag bij.

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.