Vraag EG-subsidie aan vanaf 1 april

Het ministerie van Economische Zaken stelt voor de subsidiemodule ‘Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)’ € 6.900.000,- beschikbaar in 2019. Deze subsidie was voorheen bekend als EHG, IMM en IRE.

Glastuinders kunnen deze subsidie van 1 april tot en met 26 april 2019 aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met subsidie op een beperkt aantal technieken worden energiebesparing en CO2-emissiereductie in de glastuinbouw verder aangejaagd en wordt invulling gegeven aan de CO2-doelstellingen voor de glastuinbouw uit de meerjarenafspraak én de afspraken uit het Energieakkoord.

Deze regeling is voor glastuinbouwondernemingen die de gecombineerde opgave en de CO2-emissieaangifte hebben ingediend. Naast individuele glastuinbouwondernemingen kunnen ook samenwerkingsverbanden van glastuinbouwondernemingen voor subsidie in aanmerking komen. Degenen die subsidie aanvragen krijgen maximaal 25% van de investeringskosten die onder de subsidie vallen gesubsidieerd. Per investering is wel een minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld.

De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

 1. Een tweede energiescherm (geen gevelscherm, verduisteringsscherm of lichtafschermingsscherm)
  eis scherm:
  >45% energiebesparing
  <25% lichtafscherming
  er is al een 1e energiescherm met min. 35% energiebesparing
 2. De aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
 3. De aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of – cluster;
 4. Een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.

Voor het indienen van een aanvraag zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

 • Een ondertekende offerte/overeenkomst op naam met hierin een opgenomen een ontbindende voorwaarde voor het geval dat de subsidie niet wordt toegekend en ook een duidelijke kostenspecificatie omtrent kosten voor de investering en installatiekosten.
 • Machtiging en (bank-)gegevens van de onderneming.

Bewaar hiervoor in je administratie:

 • De jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2018 (waaruit het gasverbruik over het hele jaar blijkt) voor het onderdeel 1.
 • Voor de investeringen 2 en 3 een bedrijfskaart/plattegrond van je bedrijf (dit kan een uitdraai van Google Maps zijn) met daarop aangegeven de totale oppervlakte van je opstanden, en gearceerd de oppervlakte in welk deel de investering plaatsvindt, inclusief opgave van lengte van de voorziening in meters en de afstand tussen de onderneming en het netwerk in meters.

Je mag nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur als je de subsidie gaat aanvragen. Pas vanaf de startdatum van het project mag je kosten maken. De startdatum geef je door bij je aanvraag voor de subsidie. Binnen 2,5 jaar na de subsidieverlening moet de investering zijn geïnstalleerd.

Let op

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling.
 • Er mag pas met de realisatie van de investering worden begonnen na de in de subsidieaanvraag opgegeven startdatum.
 • Mogelijk zijn er naast deze subsidie nog andere subsidies van toepassing. Voor zover deze als staatssteun gelden is cumulatie met de EG mogelijk tot 40% van de investeringskosten. Let op: als ook EIA toepasbaar is, dan blijft deze als niet staatssteun buiten deze cumulatiebegrenzing.

Heb je belangstelling voor, of denk je op dit moment na over investeren in een van de genoemde subsidiabele installaties in het komende jaar, neem dan snel contact met ons op. Zo kunnen we je aanvraag zo spoedig mogelijk tijdens de openstellingstermijn indienen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.