Naderende deadline 1 juli: informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent), dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Uiterlijk 1 juli 2019 moet je rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. In dit bericht informeren we jou wanneer je informatieplicht hebt en op welke manier je hieraan kunt voldoen.

Geen informatieplicht

Verbruikt jouw bedrijf of instelling minder elektriciteit of aardgas dan hierboven genoemd, dan heb je geen informatieplicht en hoef je geen rapportage aan te leveren voor 1 juli. Ook de volgende inrichtingen zijn uitgezonderd van informatieplicht:

Welke energiebesparingsverplichtingen zijn op mijn bedrijf van toepassing?

Bekijk de Wetchecker energiebesparing om te zien welke energiebesparingsverplichtingen op jouw bedrijf of instelling van toepassing zijn.

Zo voldoe je aan de informatieplicht

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kan je aan jouw energiebesparingsplicht voldoen. Hier staan voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen in, met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Je kunt kiezen uit een van onderstaande mogelijkheden:

 1. Je neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder
  Je neemt binnen jouw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor jouw organisatie een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
 2. Je neemt alle maatregelen die van toepassing zijn
  Heeft jouw bedrijf of instelling alle toepasselijke erkende maatregelen voor jouw bedrijfstak genomen, dan voldoe je in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen.
 3. Je neemt een deel van de maatregelen die van toepassing zijn
  Neemt jouw bedrijf of instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor jouw bedrijfstak, dan moet je voor elke toepasselijke erkende maatregel die je niet neemt een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet je evenveel of meer energie besparen dan de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Hernieuwbare energie

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, geldt niet als energiebesparende maatregel.

Energiebesparende technieken

Het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van je bedrijfspand of het toepassen van ledverlichting, geldt wel als energiebesparende maatregel. Dit zijn maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.

Huur je jouw pand of ben je gevestigd in een pand met meer gebruikers?

De informatieplicht moet ingevuld worden door de drijver van de inrichting. Bij verhuurde gebouwen of gebouwen waarbij sprake is van meer gebruikers, geldt in het algemeen dat degene die het in zijn macht heeft om de energiebesparende maatregelen te treffen, aan te merken is als drijver. Dit is niet altijd vooraf vast te stellen. Het hangt vaak af van de inhoud van de huurcontracten.

Meestal kan de gebouweigenaar aangesproken worden op de gebouw-gebonden energiemaatregelen. De gebruiker van het gebouw kan aangesproken worden op de maatregelen die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. Er kan altijd maar 1 drijver van een inrichting zijn. In één gebouw kunnen wel twee drijvers zijn, maar alleen als er twee inrichtingen in het gebouw gevestigd zijn. Achterhaal daarom in een gesprek met de huurder wie het in zijn macht heeft om de energiebesparende maatregelen te treffen.

Ben je toezichthouder, vraag dan voor het bedrijfsbezoek de huurcontracten op. Het gesprek kan dan duidelijkheid bieden over wie de drijver van de inrichting is.

Benodigde gegevens

Je hebt informatie nodig over onder andere de volgende installaties, om aan je informatieplicht te kunnen voldoen:

 • Verlichting
 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Liften
 • Koeling
 • Isolatie
 • Serverruimten
 • Registratie en bewaking
 • Airco

De indiener moet dus goed op de hoogte te zijn van de installaties.

Mogelijke subsidie

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen mogelijk onder de EIA subsidie vallen. Denk daarbij aan LED verlichting, HR glas, warmtepomp, et cetera. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of het aanvragen van de EIA subsidie.

Stappenplan informatieplicht

Stap 1: Bepaal of je een informatie- en energiebesparingsplicht hebt
Stap 2: Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor jou van toepassing is
Stap 3: Vraag op tijd eHerkenning aan
Stap 4: Log in op eLoket
Stap 5: Vul per inrichting de rapportage in
Stap 6: Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019

Bekijk het stappenplan informatieplicht ook online.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.