Individueel pensioen

Wanneer je bijna met pensioen gaat, ontvang je van je pensioenuitvoerder veel brieven over de verschillende keuzemogelijkheden. Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Zo is het mogelijk om het pensioen te vervroegen of uit te stellen. Het vervroegen van je pensioen zorgt ervoor dat de uitkering lager wordt. Het uitstellen verhoogt de uitkering. Een andere mogelijkheid is de hoog/laag-constructie. Dit betekent dat de pensioenuitkering de eerste vijf of tien jaar hoger is dan de jaren erna. 

Verder kennen pensioenregelingen de mogelijkheid om wel of niet te kiezen voor een nabestaandenpensioen. Wanneer je alleenstaand bent kies je logischerwijs niet voor partnerpensioen, maar ook met partner kan dat een goede keuze zijn. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bij een aantal pensioenregelingen komt er kapitaal ter beschikking dat omgezet moet worden in een uitkerend product. Een paar maanden voor de expiratiedatum ontvang je van de huidige uitvoerder een voorstel voor de hoogte van je pensioenuitkering. Het is verstandig om ook bij andere uitvoerders offertes op te vragen. De voorwaarden van de pensioenuitkering zijn gelijk. Iedere uitvoerder keert uit tot de gerechtigde overlijdt, daarna gaat de uitkering eventueel over op de partner. Toch hanteert iedere uitvoerder zijn eigen tarieven en kun je voor eenzelfde kapitaal mogelijk een hogere uitkering ontvangen. Naast de hierboven genoemde mogelijkheden is het sinds 2017 ook mogelijk door te beleggen met je pensioenkapitaal. Vanwegede lage rente zijn de pensioenuitkeringen relatief laag. Als je ervoor kiest door te beleggen na je pensioendatum, wordt het aankoopmoment verdeeld over een aantal jaar en ben je niet meer afhankelijk van een moment. Dit kan positief of negatief uitpakken.

Algemeen

Ruitenburg is in het bezit van een AFM-vergunning en de nodige aansluitingen bij verzekeringsmaatschappijen, waardoor wij als tussenpersoon kunnen optreden. Het is daardoor mogelijk om via Ruitenburg benodigde verzekeringen af te sluiten. Als onafhankelijk tussenpersoon hoeven wij geen polissen te sluiten. Wij kijken wat bij jou past en sluiten alleen een product af als het noodzakelijk is. Onze medewerkers ontvangen een vast salaris. In onderstaande dienstverleningsdocumenten vind je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen en de tarieven.

Dienstverleningsdocument vermogensopbouw

Dienstverleningsdocument afdekken risico’s

 

Erik van der Kooi

Erik van der Kooi

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk