Overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering voor particulieren

Er zijn veel redenen te bedenken om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De bekendste is om de hypotheek af te lossen, maar de belangrijkste is misschien wel als vervanging voor het wegvallen van het inkomen van je overleden partner. Weet je niet precies hoe jouw financiële situatie er bij overlijden uit komt te zien, dan is het verstandig om daar eens goed bij stil te staan. Niemand wil tenslotte zijn of haar partner in financiële moeilijkheden achter laten. Wanneer blijkt dat er te weinig inkomen is, of wanneer je graag een buffer hebt na overlijden kijken we welk bedrag reëel is voor jouw situatie. Vervolgens selecteren we hierbij de beste aanbieder. Daarnaast brengen we ook altijd de gevolgen voor de erfbelasting in beeld.

Vaak is een overlijdenrisicoverzekering een eenmalige uitkering. Het is echter ook mogelijk om voor een jaarlijkse uitkering te kiezen. Dit kan een fiscaal gefaciliteerde uitkering zijn, maar ook een netto uitkering.

De premies voor dergelijke verzekeringen zijn de afgelopen jaren door de stijgende levensverwachting enorm gedaald. Het oversluiten van een bestaande verzekering kan dan ook wel eens heel aantrekkelijk zijn. Wij kijken graag of je hiervoor in aanmerking komt.

Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers

Bij overlijden van een dga kan een aanmerkelijk belang claim van de Belastingdienst volgen. Een eenmalige uitkering kan ervoor zorgen dat dit kapitaal niet uit de onderneming onttrokken hoeft te worden en de onderneming nog voldoende werkkapitaal beschikbaar houdt.

Een andere mogelijkheid is een compagnonsverzekering. In deze vorm sluiten compagnons de verzekering op elkaars leven. Op deze manier heeft een compagnon voldoende middelen beschikbaar om de nabestaanden uit te kopen. Een overlijdensrisicoverzekering creëert een extra financiële buffer, die ingezet kan worden voor het aantrekken van een interimmanager.

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk