De DGA en zijn bv

Vorige week heb ik tijdens de Ruitenburg University samen met Alicia en Jacqueline gesproken over de verschillende hoedanigheden van de directeur-grootaandeelhouder, de DGA. De ruim 60 aanwezige ondernemers zagen nagenoeg alle hoedanigheden van de DGA voorbij komen en ik bespreek voor jou de belangrijkste aandachtspunten in deze blog.

De DGA als aandeelhouder - uitkeringstoets

Als aandeelhouder kan de DGA besluiten dividend uit te keren. In de positie van bestuurder moet de DGA vervolgens een uitkeringstoets doen. Dit houdt in dat de DGA beoordeelt of de dividenduitkering de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt. Wanneer de onderneming na het doen van een dividenduitkering haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen, loopt de DGA als bestuurder het risico in privé te worden aangesproken.

De DGA als werknemer – gebruikelijk loon

De DGA die werkzaamheden verricht, heeft doorgaans een arbeidsverhouding met zijn eigen holding. Als tegenprestatie moet de DGA vanuit de eigen holding een gebruikelijk loon aan zichzelf uitbetalen. Het gebruikelijk loon is in de regel minimaal € 46.000 per jaar. Het kan hoger zijn, omdat ook moet worden gekeken naar de beloning van werkzaamheden in vergelijkbare functies. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat het loon van een DGA bij een softwarebedrijf moet aansluiten bij het loon van Bill Gates.

DGA als schuldeiser en schuldenaar - vermogensoverzicht

Het is gebruikelijk dat tussen de DGA, de holding en de werkmaatschappij geldstromen lopen. De DGA kan dus via zijn vennootschap(pen), maar ook in privé, zowel schuldeiser als schuldenaar zijn. Door alle onderlinge verhoudingen is het voor een DGA soms moeilijk om inzicht te krijgen in zijn totale vermogen. In sommige situaties, zoals bij het doen van een dividenduitkering of de verkoop van (een deel van) je onderneming, is het wenselijk om te weten hoeveel je als DGA ‘waard bent’. Met een vermogensoverzicht kan je dat in kaart brengen.

Schroom niet om contact met ons op te nemen voor het doen van de uitkeringstoets, het vaststellen van jouw gebruikelijk loon, of het maken van een vermogensoverzicht!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer