Mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij achterstallige pensioenpremies

Op dit moment bevinden we ons in surrealistische tijden die grote financiële gevolgen hebben voor veel bedrijven. De overheid heeft diverse maatregelen afgekondigd waar bedrijven in financiële moeilijkheden gebruik van kunnen maken. Wanneer je als ondernemer liquiditeitsproblemen ondervindt kan je niet alleen belastingschulden moeilijk voldoen, maar ook andere schulden zoals schulden aan een pensioenfonds. Wees erop alert dat je als bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk, en dus hoofdelijk, aansprakelijk gesteld kan worden als je niet op de juiste wijze handelt.

Betalingsproblemen van schulden aan pensioenfonds

Als blijkt dat je de nota’s van het pensioenfonds niet meer kunt voldoen, dan moet je, net als bij schulden aan de Belastingdienst, melding doen van betalingsonmacht. Deze melding moet schriftelijk en tijdig gedaan worden bij het pensioenfonds. Onder tijdig wordt verstaan: 14 kalenderdagen na de dag waarop de premie voldaan had moeten worden. Ook moet de melding inzicht geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat je de pensioenpremie niet kunt betalen.

Om deze melding makkelijker te maken is een standaardformulier (zie pagina 4) beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Betalingsregeling treffen

Naast het doen van bovenstaande melding is het vaak ook mogelijk een betalingsregeling te treffen. Een verzoek om een betalingsregeling is anders dan het doen van een melding betalingsonmacht. Blijkt later dat het je alsnog niet lukt om aan de betalingsregeling te voldoen, dan ben je op dat moment te laat voor een melding van betalingsonmacht. Mijn advies is daarom: doe zowel de melding van betalingsonmacht als de aanvraag voor een betalingsregeling.

Let op: de melding van betalingsonmacht geldt vervolgens voor iedere volgende factuur. Het is niet noodzakelijk om bij iedere nieuwe betalingsverplichting (factuur) een nieuwe melding te doen.

Maatregelen pensioenfonds coronavirus

Het is mogelijk dat het pensioenfonds waar jouw onderneming onder valt op dit moment ruimere mogelijkheden biedt voor betalingsregelingen, waaronder ook uitstel van betaling. Ieder pensioenfonds gaat hier op haar eigen manier mee om. Houd hiervoor de website en e-mails van het pensioenfonds in de gaten. Uiteraard volgen wij dit ook op de voet. Het toepassen van ruimere regelingen wil niet zeggen dat er geen melding van betalingsonmacht gedaan hoeft te worden om eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Let dus goed op! Liever een melding te veel dan te weinig.

Overige compensatiemogelijkheden coronavirus

Bekijk ook dit bericht waarin alle tegemoetkomingen staan die beschikbaar zijn gesteld voor ondernemers die door het coronavirus te maken krijgen met sterk verminderde bedrijfsdrukte of sterk afnemende liquiditeit. 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer