Aandachtspunten voor je pensioendatum

Je pensioendatum, wanneer is dat nu eigenlijk? Mijn pensioenregeling definieert de pensioendatum als volgt: de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 68-jarige leeftijd bereikt. In mijn oude pensioenregeling staat daar nog 67-jarige leeftijd en ik heb ook nog een pensioenregeling die als einddatum 65 jaar heeft. Deze data zijn richtlijnen, bepaald voor het beleggingsbeleid van de uitvoerder. De werkelijke ingangsdatum van je pensioen is binnen bepaalde kaders vrij te kiezen. De kaders worden bepaald door de wet en de regels van de pensioenregeling. In de meeste pensioenreglementen is te lezen dat het pensioen in kan gaan in de periode vijf jaar voor AOW-datum en vijf jaar erna. Veel mensen kiezen ervoor om het pensioen tegelijk in te laten gaan met de AOW-datum. Hierdoor gaat het inkomen vanuit arbeid over in pensioeninkomen.

Latere pensioendatum

Wanneer de pensioendatum van jouw pensioenregeling op een latere leeftijd staat dan je AOW-leeftijd, ontvang je van je pensioenuitvoerder meestal een brief met de mogelijkheid om het pensioen tegelijk met de AOW-datum in te laten gaan. Het is wel zo dat de pensioenuitvoerder tijd nodig heeft voor de verwerking hiervan , waardoor het verzoek op tijd gedaan moet worden. ‘Op tijd’ is voor iedere uitvoerder weer anders, en wordt in de brief aangegeven. Wanneer een keuze te laat doorgegeven wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de eerste pensioenuitkering één of enkele maanden later dan de AOW wordt uitgekeerd.

Een gevolg van deze eerdere ingangsdatum, is een lagere pensioenuitkering dan in de jaarlijkse overzichten wordt gecommuniceerd. Om op je pensioendatum niet voor verrassingen komen te staan, is het verstandig om op tijd te bekijken hoe hoog de pensioenuitkering naar verwachting zal zijn op jouw AOW-datum. Je verwachte AOW-datum kun je terugvinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De hoogte van je pensioenuitkering op de verschillende ingangsmomenten is te vinden op de portal van je pensioenuitvoerder. Mochten zij geen portal hebben, dan is het meestal telefonisch of per mail aan te vragen.

Wanneer de ingangsdatum niet vervroegd wordt, ontstaat er een periode van minder inkomen dat overbrugd moet worden.

Eerdere pensioendatum

Als de pensioendatum voor de AOW-datum ligt, word je door de pensioenuitvoerder geïnformeerd over het bereiken van de einddatum. Zij geven ook aan welke keuzemogelijkheden je hebt. Zo kun je ervoor kiezen om de uitkeringen direct in te laten gaan, of om deze uit te stellen.

Wanneer het pensioen tegelijk in moet gaan met de AOW-datum, stel je de ingangsdatum van je pensioen uit. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering hoger wordt. Belangrijk is om de termijnen hiervoor in de gaten te houden. Op het moment dat het verzoek tot uitstel te laat of niet ontvangen wordt door de pensioenuitvoerder, kan dit leiden tot ongewenste gevolgen; soms is het dan niet meer mogelijk om het pensioen uit te stellen en ben je verplicht om het uit te laten keren. Deze uitkering komt bovenop het reguliere inkomen en kan leiden tot hogere belastingtarieven of het verlies van heffingskortingen. In bepaalde situaties kan dit leiden tot een verdubbeling van de belasting ten opzichte van de periode na AOW-datum.

Op het moment dat je juist overweegt om de laatste jaren voor AOW-datum minder te gaan werken, kan een pensioenuitkering zorgen voor een aanvulling op het inkomen. Hierdoor kan het verlies aan inkomen opgevangen worden. Zo kunnen de verschillende inkomstenbronnen op een juiste wijze ingezet worden. In alle gevallen is het belangrijk om de aangegeven termijnen in brieven van pensioenuitvoerders niet te negeren. Ook zonder brieven is het mogelijk om het pensioen eerder in te laten gaan.

Inkomen vanaf pensioendatum

Met al die verschillende ingangsdata die hierboven genoemd zijn, is het soms lastig om goed te bepalen wat het inkomen vanaf pensioendatum zal zijn. Toch is het wel verstandig om hier op tijd bij stil te staan. Op de pensioendatum zijn er niet veel mogelijkheden meer om eventuele tegenvallers aan te pakken. Met een goed pensioeninzicht kun je niet vroeg genoeg beginnen. Herkenbaar is dat pensioenuitkeringen vaak onzeker zijn. Helaas is dit in veel gevallen niet weg te nemen, maar vroegtijdig inzicht zorgt wel voor rust, en je hebt nog alle mogelijkheden waardoor je niet voor verrassingen komt te staan.

Pensioenuitkeringen zijn iets voor later, maar je pensioen goed regelen is iets voor nu! Wij denken graag met je mee!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer