Accountantscontrole: verplichting en toegevoegde waarde?

Begin dit jaar had ik mijn auto vier jaar en moest ik hem APK laten keuren. Dat is een wettelijke verplichting. Het voelt ook echt als een verplichting, aangezien ik hiervoor niet vrijwillig heb gekozen. Aan de andere kant geeft het mij wel een veilig gevoel dat deze verplichting voor iedereen geldt. Het zorgt ervoor dat de auto’s op de weg met regelmaat een inspectie ondergaan en een auto die is goedgekeurd voldoet aan de gestelde eisen. Dat draagt niet alleen bij aan je eigen veiligheid, maar ook aan de veiligheid van je medepassagiers en het overige verkeer.

De verplichte accountantscontrole is ook wettelijke geregeld. Organisaties die te maken hebben met een wettelijke accountantscontrole hebben hiervoor niet vrijwillig gekozen, maar door hun omvang of aard zijn zij wettelijk verplicht jaarlijks accountantscontrole te laten uitvoeren. De accountantscontrole zorgt voor veiligheid voor het maatschappelijke ‘verkeer’. Een goedkeurende controleverklaring zegt met een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat. Dat geeft de ondernemer een veilig gevoel.

Onze accountantscontrole is voor veel organisaties van toegevoegde waarde

Wij hanteren een risicogerichte controleaanpak. Hierdoor focussen wij op wat fout kan gaan in de organisatie en daarmee in de jaarrekening. Dat is niet alleen van belang voor het efficiënt uitvoeren van de controle, maar ook zeer waardevol voor de organisatie zelf. Met regelmaat ontdekken wij fouten die niet eerder waren gesignaleerd of die voorkomen hadden kunnen worden door een goede inrichting van de bedrijfsvoering. Ondanks dat het een wettelijke verplichting is, is onze accountantscontrole voor veel organisaties dan ook van toegevoegde waarde. Wij kijken met een scherpe, brede en professionele blik naar de organisatie.

Er zijn organisaties die de keuze maken voor een vrijwillige accountantscontrole. En zeg nou zelf, voordat je op zomervakantie gaat met de auto laat je deze toch ook even goed nakijken door de garage? Voorkomen is beter dan genezen!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Wilbert Storm

Wilbert Storm

Accountant
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer