IJsberen


De zomermaanden zijn bij uitstek een periode waarin veel mensen op vakantie gaan. Mijn vrouw en ik doen regelmatig aan deze traditie mee. Omdat wij graag iets bijzonders doen, hadden we bedacht mee te doen aan een expeditie richting de Noordpool (Spitsbergen). Geen zwembroek mee dus, maar winterjassen, mutsen en handschoenen. En een geweer!

Op het Noordelijk halfrond is de ijsbeer het meest gevaarlijke dier dat er rondloopt. De beer is er duidelijk de baas en iedereen heeft ontzag voor hem. Hij is zeer behendig, snel en kan ook nog eens heel goed zwemmen. Ofwel: een dier om rekening mee te houden.

Als je het gedrag van de beer kent, kun je daar heel goed en veilig mee omgaan. Maar ondanks dat je probeert hem te ontwijken, kan het voorkomen dat je plotseling toch een ontmoeting met hem hebt. Dan is het fijn dat je gewapend bent en hem in eerste instantie kunt afschrikken. Als het niet anders kan, dan mag je de beer neerschieten. Je hebt wel wat uit te leggen, want de ijsbeer is een beschermd dier in Spitsbergen.

Wat heeft een ijsbeer met een advies- en accountantsorganisatie te maken?

Nu is natuurlijk de vraag: wat heeft een ijsbeer met een advies- en accountantsorganisatie te maken? Hoewel het niet erg voor de hand liggend lijkt, kun je daar wel degelijk een vergelijking mee maken.

In Nederland staan veel dienstverlenende organisaties onder toezicht van een door de overheid ingestelde autoriteit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is er één van. Ruitenburg staat ook onder toezicht van de AFM, omdat wij een vergunning hebben ontvangen voor het mogen uitvoeren van wettelijke controles (WTA) en het adviseren op het gebied van verzekeringen en pensioen (WFT).

Het toezicht voor accountants en adviseurs op het gebied van verzekeringen en pensioenen is een jaar of tien geleden ingesteld, om de kwaliteit van de dienstverlening naar de (eind)gebruiker te verhogen. De branche had naar aanleiding van enkele schandalen behoefte aan een kwaliteitsimpuls.

Op deze manier kan de organisatie zich wapenen om de toetst der kritiek van de AFM te doorstaan.

De AFM (ijsbeer) is een toezichthouder die de taak heeft om kritisch te zijn op het werk van de accountant en adviseur. Hij toetst (ontmoeting) met enige regelmaat de kwaliteit en vastlegging van de werkzaamheden. Dit kan als lastig en vervelend (ontzag) worden ervaren, maar het heeft wel tot gevolg gehad dat organisaties veel hebben geïnvesteerd in kwaliteit, medewerkers en opleidingsprogramma’s (geweer). Op deze manier kan de organisatie zich wapenen om de toetst der kritiek van de AFM te doorstaan. 

De keerzijde is, dat als de AFM van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd, zij de vergunning kunnen intrekken en je als organisatie geen werkzaamheden meer mag uitvoeren.

In dat geval kun je ook een geweer gebruiken, maar of dat nu de oplossing is…

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Gert van Holst

Gert van Holst

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer