Ode aan de vrijwilliger

Sinds de zomervakantie voetbalt onze zoon. Hij is pas vier en speelt bij de ukken. Hij maakt spelenderwijs kennis met het spelletje. Dat doet hij bij de club waar ik zelf als klein ventje ben begonnen. Een echte familievereniging waar bijna iedereen elkaar kent. Elke zaterdagochtend om tien uur staan de trainers klaar om de spelertjes te ontvangen. Fijn dat ze er zijn, de trainers, en alle andere vrijwilligers van de club. Waar zou een vereniging zijn zonder deze sterkhouders?

En waar zou de samenleving zijn zonder vrijwilligers? Zou je überhaupt nog wel van een samenleving kunnen spreken als de sportclubs, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten er niet meer zijn, simpelweg omdat niemand zin heeft er zich gratis voor in te zetten? Ik denk het niet. Het is dan goed om te weten dat er fiscaal een regeling is voor vrijwilligersvergoedingen.

Fiscaal is een vrijwilliger iemand die volgens een niet fictieve dienstbetrekking werkzaam is en die werkt, maar niet 'bij wijze van beroep', voor een van de volgende organisaties:
• Een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.
• Een sportorganisatie.
• Een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen krijgt met een gezamenlijke waarde van maximaal € 150 per maand en maximaal €1.500 per kalenderjaar. De vergoeding hoeft niet per maand te worden uitbetaald.

Vanaf 2019 mogen vrijwilligers meer bijverdienen. In het regeerakkoord 2017 is afgesproken dat de maximale vergoeding per jaar wordt verhoogd naar € 1.700. Let wel op dat eventuele overschrijding van het maximumbedrag gevolgen met zich mee brengt en dit ligt snel op de loer.

Vrijwilligers verdienen waardering. Dat kan in de vorm van een standbeeld, of bijvoorbeeld via een belastingvrije vergoeding. Hoe dan ook, laat het blijken!

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer