Ode aan de vrijwilliger: denk aan de vrijwilligersvergoeding

Sinds de zomer van 2017 voetbalt onze zoon. Dat doet hij bij de club waar ik zelf als klein ventje ben begonnen. Een echte familievereniging waar bijna iedereen elkaar kent. Inmiddels speelt hij bij de jeugd onder 7 en ze doen het heel leuk. Iedere week staan de trainers vol enthousiasme klaar om de spelertjes te ontvangen en te trainen. En op de wedstrijddag, elke zaterdag, staan ze er weer. Fijn dat ze er zijn, de trainers, en alle andere vrijwilligers van de club. Waar zou een vereniging zijn zonder deze sterkhouders?

En waar zou de samenleving zijn zonder vrijwilligers? Zou je überhaupt nog wel van een samenleving kunnen spreken als de sportclubs, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten er niet meer zijn, simpelweg omdat niemand zin heeft er zich gratis voor in te zetten? Ik denk het niet. Het is dan goed om te weten dat er fiscaal een regeling is voor vrijwilligersvergoedingen.

Wanneer ben je een vrijwilliger?

Fiscaal is een vrijwilliger iemand die volgens een niet-fictieve dienstbetrekking werkzaam is en die werkt, maar niet 'bij wijze van beroep', voor een van de volgende organisaties:

  • Een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.
  • Een sportorganisatie.
  • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Beloning vrijwilligerswerk

Daarnaast is een vrijwilliger iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen krijgt met een gezamenlijke waarde van:

  • maximaal € 170 per maand en;
  • maximaal € 1.700 per kalenderjaar.

De vergoeding hoeft niet per maand te worden uitbetaald en is onbelast. Let wel op dat eventuele overschrijding van het maximumbedrag gevolgen met zich mee brengt, en dit ligt snel op de loer.

Vrijwilligers verdienen waardering. Dat kan in de vorm van een standbeeld, of bijvoorbeeld via de belastingvrije vergoeding. Hoe dan ook, laat het blijken!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer