Oh ja, de levensloopregeling

Als adviseur van Ruitenburg kijk ik vooruit. Aan het verleden valt (vaak) weinig te doen; de toekomst kan je sturen. Dat bijvoorbeeld een jaarrekening opgesteld moet worden, of een aangifte moet worden ingediend, volgt uit wetgeving. Het is een verslag van wat is geweest. Veel liever schrijf ik een roadmap voor de toekomst, daar ligt immers de winst. Denk daarbij aan een financiële en fiscale planning van een particulier of onderneming. In dat kader heb ik recent een klant gesproken over de levensloopregeling.

Sparen voor verlof

De levensloopregeling (enigszins uit onze gedachten verdwenen) maakte het sinds 2006 mogelijk om fiscaalvriendelijk via de werkgever te sparen voor verlof. Het gespaarde geld kan worden gebruikt om een periode van onbetaald verlof te financieren. Fiscaalvriendelijk wil zeggen dat de inleg wordt afgetrokken van het brutoloon, waardoor je minder loonheffing betaalt. Uitkering daarvan is dan tegen een lager tarief belast. Daarnaast maakt het gespaarde saldo geen onderdeel uit van het vermogen dat in Box 3 wordt belast.

De regeling was geen succes en op 1 januari 2012 afgeschaft. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk een nieuwe levensloopregeling te openen. Had je op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 opgebouwd, dan mag tot en met 31 december 2021 worden doorgespaard. De inleg is gemaximeerd tot 12% van het jaarsalaris.

Besparing

Opbouw kan dus tot en met 2021. Doe je niets, dan zal het resterend saldo per 31 december 2021 in één keer vrijvallen. Het saldo wordt bij het reguliere inkomen opgeteld, wat een aanzienlijke belastingheffing tot gevolg kan hebben. Het is dus van belang om op tijd actie te ondernemen. Hoe de uitkering vormgegeven moet worden, hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn de eigen wensen en, niet onbelangrijk, de fiscale mogelijkheden. Denk bij dat laatste aan de voorgestelde verlaging van het toptarief in de inkomstenbelasting van 52% naar 49,5%. Een besparing kan in het verschiet liggen.

Ik bespreek graag met je wat fiscaal en financieel de mogelijkheden zijn.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer