Hoe zit het ook alweer met: de proeftijd?

Als werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan, kan het voor beide partijen prettig zijn om een proeftijd af te spreken. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang opzeggen. Aangezien er tijdens deze periode geen ontslagbescherming voor de werknemer geldt, stelt de wet strenge regels aan de proeftijd. In deze blog vertel ik je er meer over.

Maximale termijnen

De proeftijd duurt voor werkgever en werknemer altijd even lang. De maximale termijnen zijn:

  • één maand: als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar;
  • twee maanden: als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van twee jaar of langer, of als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Een proeftijd is niet toegestaan in arbeidsovereenkomsten die korter dan zes maanden duren, of die precies zes maanden duren.

Tip: kijk altijd goed in de toepasselijke CAO. Soms is daarin bepaald dat voor arbeidsovereenkomsten die langer dan zes maanden en korter dan twee jaar duren, ook een proeftijd van twee maanden mag worden afgesproken.

Schriftelijk bij aanvang arbeidsovereenkomst

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen, en wel bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Dit is om te waarborgen dat de werknemer zich bewust is van de gevolgen die een proeftijd met zich mee kan brengen.

IJzeren proeftijd

Een proeftijd die wordt aangegaan in strijd met bovenstaande regels, is nietig. Dit betekent dat er helemaal geen proeftijd geldt. Dit wordt ook wel de ‘ijzeren proeftijdtheorie’ genoemd.

Uit de ijzeren proeftijdtheorie volgt bovendien dat de arbeidsovereenkomst uitsluitend binnen de proeftijd kan worden opgezegd. De opzegging heeft alleen werking als deze de werknemer vóór afloop van de proeftijd bereikt.

Vroegtijdige aanvang arbeidsovereenkomst

Soms begint de werknemer al vóór de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst met werken. Uit de jurisprudentie volgt dat in een dergelijk geval de proeftijd begint te lopen zodra de werkzaamheden feitelijk aanvangen. Immers kan de werkgever zich vanaf dat moment een beeld vormen van de kwaliteiten van de werknemer. In dit kader heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in december 2017 een interessante uitspraak gedaan.

De werknemer in deze zaak was op verzoek van de werkgever in de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn dienstverband al een aantal dagen op het werk aanwezig geweest. Deze dagen stonden in het teken van kennismaking en werkoverdracht. De werknemer heeft over deze dagen ook loon ontvangen. Vervolgens heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst vlak voor het einde van de in het contract vermelde proeftijd opgezegd. Op basis van de feiten en omstandigheden oordeelt het Hof dat al voor de ingangsdatum sprake was van het verrichten van werkzaamheden die horen tot de bedongen arbeid. De proeftijd is daardoor eerder gestart, en dus ook eerder afgelopen. De opzegging door de werkgever vond daardoor plaats buiten de proeftijd.

Vragen?

Heb jij een vraag over een proeftijdbeding? Neem dan contact met mij op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Lisanne van Waardenburg

Lisanne van Waardenburg

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer