Dividendbelasting wordt afgeschaft, maar dividend wordt wel duurder

Deze twee onderwerpen hebben ondanks dat ze beide over dividend gaan, niet heel veel met elkaar te maken. Maar ze komen wel beide aan bod in deze blog.

In de politiek is de laatste maanden veel rumoer over de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. Voor- en tegenstanders proberen elkaar te overtuigen van hun eigen gelijk. Vanuit het internationale bedrijfsleven wordt druk gelobbyd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het kabinet de afschaffing van dividendbelasting komende Prinsjesdag opnemen in hun belastingplan 2019.

Voor ondernemers met een eigen bv heeft het kabinet ook iets in petto. De plannen zijn dat met ingang van 2020 het box 2 tarief in de inkomstenbelasting omhoog gaat. Een dividenduitkering uit de eigen bv zal dan duurder belast worden. Momenteel is het tarief nog 25%, maar als het voorstel doorgaat wordt dit 27,3% in 2020 en 28,5% vanaf 2021. Hier staat wel tegenover, volgens plannen die ook gepresenteerd zijn, dat het tarief van de vennootschapsbelasting de komende jaren in stapjes omlaag gaat naar 16% (nu 20%) voor winsten tot € 200.000 en 21 % (nu 25%) voor winsten daarboven.

Het voorstel tot verlagen van de vennootschapsbelasting is ingegeven door de gedachte hiermee verbetering van de concurrentiepositie van Nederland in de economische wereld te verkrijgen (evenals de afschaffing van de dividendbelasting overigens). Maar dat zal wel ergens gefinancierd moeten worden. En dit gebeurt deels middels de voorgestelde verhoging van het box 2 tarief.

De verhoging van het box 2 tarief tegenover de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief, leidt tot een cumulatieve belastingdruk van ongeveer 40%. Het verschilt daarmee niet erg van de huidige totale belastingdruk. Maar deze vlieger gaat niet helemaal op: winsten die al eerder behaald zijn in de eigen bv en al belast zijn geweest met 20% of 25%, zullen bij uitkering als dividend na 2019 zwaarder belast worden in box 2. Voor die winsten ligt de uiteindelijke totale belastingdruk wel een stuk hoger. Verdedigers van dit plan geven aan dit geen probleem te vinden, immers ondernemers hebben de mogelijkheid om deze belastingheffing langdurig uit te stellen.

Ik zou dit jaar en volgend jaar toch nog maar eens goed naar de opgebouwde winsten in de eigen bv kijken, en afwegen of een uitkering van dividend tegen het nu nog geldende tarief van 25% voordeliger is dan wachten tot dat de tarieven omhoog gaan in 2020.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Theo Ebens

Theo Ebens

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer