De procedures tegen box 3

Afgelopen zaterdag is de Tour de France begonnen. Als groot liefhebber en kenner ga ik de tourtoto van Ruitenburg invullen. De inleg is € 7,50 en als ‘kenner’ heb ik natuurlijk een enorme kans dat die € 7,50 een paar keer over de kop gaat. Daarmee haal ik dan een aanzienlijk hoger rendement dan op mijn spaarrekening; dat rendement is net boven nul.

Het rendement van bijna nul op die spaarrekening was de afgelopen jaren wat hoger, maar haalde bij lange na niet het forfaitair rendement van 4% over je vermogen in box 3. Over die 4% betaalde je vervolgens 30% box 3 heffing. Uiteindelijke heffing: 1,2% over je Box 3 saldo boven de vrijstelling van circa € 20.000.

Inmiddels zijn er een aantal proefprocedures geweest over de box 3 heffing in de jaren 2013 tot en met 2016. Inzet van die procedures: de box 3 heffing is een buitensporig zware last in relatie tot het te behalen werkelijke inkomen in box 3, en vormt een aantasting van het grondrecht van eigendom. De heffing is zo hoog dat de overheid je langzaam ’onteigent’.

De procedures zijn inmiddels de Rechtbank en het Hof voorbij. Enkele keren was de uitspraak dat er sprake was van een (buitensporig) zware last, maar de wetgever (overheid) moest de tijd krijgen dat te wijzigen. Andere keren was de uitspraak dat er geen sprake was van een te zware last. Hof den Bosch vond bijvoorbeeld recent dat 60% box 3 heffing geen te zware last was.

Uiteindelijk zal de Hoge Raad definitief uitspraak doen. Is de Hoge Raad van mening dat 4% forfaitair rendement te hoog is, dan past de Belastingdienst alle aanslagen inkomstenbelasting 2013 tot en met 2016 die opgelegd zijn vanaf 14 mei 2015 automatisch aan. Dit wordt automatisch aangepast, omdat hiervoor de ’procedure massaal bezwaar’ geldt. Als deze procedure van toepassing is, hoef je zelf geen bezwaar te maken tegen je aanslag.

Sinds 2017 wordt box 3 vermogen in schijven belast: het forfaitair rendement in de eerste schrijf in 2017 is 2.871%, in 2018 2.017%. Daarnaast is de vrijstelling opgetrokken tot € 30.000. De heffing in de eerste schijf is dus een stuk lager, maar nog altijd veel meer dan de spaarrente.

Voor aanslagen 2017 geldt de procedure massaal bezwaar nog niet. Wil je meelopen in eventuele procedures tegen de box 3 heffing 2017, dan zul je zelf bezwaar moeten maken (of wij doen dat voor je). Overigens wordt wel gewerkt aan een procedure massaal bezwaar.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ad de Brabander

Ad de Brabander

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer