Hoe zit het ook alweer met: het nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is een uitkering die je partner ontvangt, nadat jij bent overleden. Klinkt eenvoudig, maar de afgelopen jaren is er op dit gebied veel veranderd. Het versoberen van de pensioenregelingen in combinatie met het vaker wisselen van baan, leidt in veel gevallen tot een lagere pensioenuitkering bij overlijden. In deze blog vertel ik je er meer over.

Type nabestaandenpensioen

Er zijn twee varianten van het nabestaandenpensioen:

  • Nabestaandenpensioen op opbouwbasis; er wordt voor de partner per dienstjaar daadwerkelijk geld gereserveerd. Als je van baan wisselt blijft het kapitaal beschikbaar.
  • Nabestaandenpensioen op risicobasis; zolang je in dienst bent is er bij overlijden een uitkering beschikbaar. Als je van baan wisselt, vervalt deze uitkering.

Berekening nabestaandenpensioen

De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het aantal bij de huidige werkgever gewerkte dienstjaren en je toekomstige dienstjaren.

Voorbeeld 1

Een werknemer is op 23-jarige leeftijd in dienst getreden bij een werkgever en overlijdt op 40-jarige leeftijd. Voor de berekening van het nabestaandenpensioen gelden 45 dienstjaren (17 verstreken en 28 toekomstig). Het jaarsalaris van de werknemer was € 40.000. Over de eerste € 14.000 wordt geen pensioen opgebouwd, de zogenoemde AOW-franchise. Het opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen in zijn pensioenregeling bedraagt 1,3%. De rekensom voor het nabestaandenpensioen wordt dus: (40.000 – 14.000) * 1,3% * 45 = € 15.210. Dit wil zeggen dat zijn partner een bruto-uitkering van € 15.210 ontvangt tot aan haar overlijden. Het bruto gezinsinkomen per jaar daalt hierdoor met € 24.790.

Voorbeeld 2

Dezelfde werknemer is net van baan gewisseld en twee jaar in dienst bij zijn nieuwe werkgever als hij overlijdt. Er gelden dan 30 dienstjaren (2 verstreken en 28 toekomstig). De rekensom voor het nabestaandenpensioen wordt: (40.000 – 14.000) * 1,3% * 30 = € 10.140. Het bruto gezinsinkomen per jaar daalt hierdoor met € 29.860, als de werknemer bij de vorige werkgever was verzekerd met een nabestaandenpensioen op risicobasis. Als het pensioen bij de vorige werkgever op opbouwbasis was, zou het gezinsinkomen per jaar bij een gelijkblijvend salaris nog steeds dalen met € 24.790.

Voldoende inkomen?

Het bruto gezinsinkomen daalt bij een overlijden altijd. Daarnaast wordt het inkomen nog maar door een persoon verdiend, en is er naar verhouding meer belasting verschuldigd over het inkomen. Of dit een probleem is, hangt af van je persoonlijke situatie. Wat heb je nog meer geregeld bij overlijden? Hoeveel heeft je partner nodig om rond te komen?

Actueel

Onlangs hebben het CDA en de ChristenUnie een initiatiefnota ingediend bij de Tweede Kamer, om meer aandacht te vragen voor het feit dat steeds meer werknemers te maken hebben met nabestaandenpensioen op risicobasis. De tegenstanders van dit voorstel zijn van mening dat nu tweeverdieners de standaard zijn, er na een overlijden voldoende gezinsinkomen zal blijven.

Ik ben van mening dat het een goede ontwikkeling is dat er aandacht is voor deze problematiek. Veel gezinnen zullen, ondanks dat ze tweeverdieners zijn, moeite hebben om rond te komen. En zeg nou zelf, wie wil zijn partner met financiële problemen achterlaten? Dus zorg dat je weet hoe jouw pensioen geregeld is en sluit, indien nodig, een aanvullende verzekering om het tekort op te vangen.

Wil je weten hoe het met jouw nabestaandenpensioen zit? Vul hiernaast je naam en e-mailadres in, en ik neem contact met je op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer