De monumentenaftrek wordt afgeschaft

Aankomend weekend is het weer Open Monumentendag. Ik vind het dan heerlijk om bij verschillende monumenten binnen te kijken, maar bedenk me ook altijd dat het onderhoud van monumenten veel kosten met zich meebrengt.Gelukkig is er in de inkomstenbelasting een aftrekpost voor de onderhoudskosten die de eigenaar van een monumentenpand maakt. Nog wel.

De monumentenaftrek voorziet in een fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting voor eigenaren van monumentenpanden. 80% van de onderhoudskosten voor een monumentenpand kunnen op dit moment worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Bij een salaris dat wordt belast in de hoogste schijf, levert dit een fiscaal voordeel op van ruim 41% van de onderhoudskosten. Als de aftrekpost niet (volledig) kan worden verrekend met de te betalen belasting in het jaar dat de onderhoudskosten gemaakt worden, mogen de kosten in een later jaar alsnog worden afgetrokken.

De monumentenaftrek lag al enkele malen onder vuur, en per 1 januari 2019 wordt deze afgeschaft. Het is dan niet meer mogelijk om de onderhoudskosten af te trekken in de inkomstenbelasting. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bekend gemaakt dat hier een subsidieregeling voor in de plaats komt.

De subsidie bedraagt 35% van de onderhoudskosten, waarbij de totale onderhoudskosten per jaar minimaal € 1.000 moeten zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie. Het percentage van 35% kan zelfs worden verlaagd indien alle aangevraagde subsidies hoger zijn dan het budget dat de overheid hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

De subsidie voor de onderhoudskosten moet in het jaar nadat de kosten zijn gemaakt, achteraf worden aangevraagd.

Met het oog op de afschaffing van de monumentenaftrek kan het gunstig zijn om het onderhoud aan jouw monumentenpand nog in 2018 te laten uitvoeren. Dit voordeel kan oplopen tot ruim 6% van de onderhoudskosten. Heb je een laag of geen arbeidsinkomen, dan kan het juist een voordeel opleveren om het onderhoud pas in 2019 te laten verrichten. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op, of laat je gegevens hiernaast achter.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Julia de Bruijn

Julia de Bruijn

Aangiftemedewerker
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer