Wab: verruiming ketenregeling

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Hoewel de Wab pas op 1 januari 2020 in werking treedt, is het belangrijk nu al goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. De aanstaande wijzigingen kunnen nu namelijk al invloed hebben op de keuzes die werkgevers hebben. In een reeks van zes blogs lichten wij toe wat deze wijzigingen inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit is de eerste blog over de ketenregeling. Onderaan deze blog staat een link naar de volgende.

Wat is de ketenregeling

De ketenregeling is opgenomen in artikel 7:668a BW en regelt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het doel van de ketenbepaling is dat na verloop van tijd voor werknemers zekerheid ontstaat in de vorm van een vast contract.

Huidige ketenregeling

Met invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 werd de ketenregeling gewijzigd, met als doel ongewenst langdurig verblijf van werknemers in de flexibele schil te voorkomen. De huidige ketenbepaling houdt in dat een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan sluiten gedurende een periode van maximaal twee jaar. Een tussenperiode van meer dan zes maanden verbreekt de keten.

Gewijzigde ketenregeling

De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt verruimd van twee naar drie jaar, zoals ook voor de Wwz het geval was. De reden hiervoor is dat er een aantal knelpunten zijn bij de toepassing van de huidige ketenbepaling. Werkgevers missen bij de huidige toepassing de flexibiliteit die voor hen in veel gevallen noodzakelijk is, gezien hun bedrijfsvoering en aard van de werkzaamheden. De tussenpoos van zes maanden blijft ongewijzigd.

Deze nieuwe regeling kent geen overgangsrecht en treedt dus onmiddellijk in werking. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, de nieuwe ketenbepaling van drie jaar van toepassing is.

Voorbeelden

Stel dat een arbeidsovereenkomst voor een jaar, aangegaan op 1 oktober 2018, wordt verlengd met anderhalf jaar (tot 1 april 2021). Zonder de Wab zou deze tweede arbeidsovereenkomst, door overschrijding van de tweejaarstermijn, zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Door de inwerkingtreding van de Wab blijft de tweede arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd en gaat deze dus niet over in onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomsten samen overschrijden weliswaar de termijn van twee jaar, maar het moment waarop de periode van twee jaar wordt gepasseerd, ligt na de inwerkingtreding van de wijziging. In zo’n geval is het nieuwe recht van toepassing op de keten. 

Stel dat een arbeidsovereenkomst voor zes maanden, aangegaan op 1 april 2018, twee keer wordt verlengd met een periode van twaalf maanden. Dan ontstaat als gevolg van de nieuwe regeling nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Gevolgen verruiming ketenregeling

Door de verruiming van de ketenregeling kunnen werkgevers gedurende een langere periode tijdelijke arbeidscontracten aangaan met werknemers. Hoewel de wijziging pas ingaat per 1 januari 2020, kunnen werkgevers al wel gebruikmaken van de voordelen van deze wijziging door een tweede of derde contract voor bepaalde tijd aan te bieden, dat eindigt na 1 januari 2020. Let er wel op dat opeenvolgende tijdelijke contracten samen niet de termijn van drie jaar overschrijden.

Heb je vragen over de ketenregeling, neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Wijziging transitievergoeding

Lees ook de volgende blog over de Wab: Wijziging transitievergoeding

Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen?

In onze documentenshop vind je modellen waarmee je zelf diverse arbeidsovereenkomsten kunt opstellen of beëindigen.

Deze blog is geschreven in samenwerking met Sammy van Uffelen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer