Heffingskortingen en zelfstandigenaftrek

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd. Het bedrag van de heffingskorting is € 2.837 tot een inkomen van € 21.044 per jaar. Boven dit bedrag neemt de korting af met circa 6% van het belastbaar inkomen, verminderd met € 21.044. Bij een inkomen van € 68.508 per jaar is de heffingskorting nul. Ook de arbeidskorting neemt af naarmate het inkomen toeneemt. De arbeidskorting start alleen niet op een maximum, maar neemt eerst toe en vervolgens af. Tussen de € 5.154 en € 22.000 bevindt zich de grootste toename. Vanaf € 35.652 neemt de arbeidskorting met 6% per euro af tot € 105.715.

Dit betekent dat de belastingdruk in bovenstaande afbouwfases met ongeveer 12% wordt verhoogd, naast het ‘gebruikelijke’ inkomstenbelastingtarief. Bij een arbeidsinkomen tussen de € 36.000 en € 58.000 per jaar is de belastingdruk niet 37,10%, maar voor een dga 55% en voor een ‘normale’ werknemer 49% (rekening houdend met de zorgverzekeringswet). Bij een inkomen rond de € 21.000 is de belastingdruk het laagst.

Als je alleen naar de belastingdruk kijkt, is het interessant een hogere onbelaste onkostenvergoeding te ontvangen in plaats van een salarisverhoging. Bespreek de voor- en nadelen met je werkgever/werknemer en adviseur.

Zelfstandigenaftrek 2021

De afbouw van de zelfstandigenaftrek van € 7.030 (2020) naar € 3.240 (2036) wordt verder voorgezet. In 2021 is deze aftrek € 6.670. Ondanks het feit dat het bedrag van de verlaging deels is vrijgesteld door de mkb-winstvrijstelling, zal dit de belastingdruk voor ondernemers verhogen. Daarnaast wordt de aftrek beperkt in de hoogste schijf tot maximaal 43% in 2021, wat de belastingdruk verder verhoogd. De winst wordt overigens in de tweede schijf wel tegen het hogere tarief belast. De bovengenoemde afbouw van heffingskortingen raakt de ondernemer ook. Laat eens berekenen of je belasting bespaart als je je rechtsvorm wijzigt naar een bv.

Edward Vos

Edward Vos

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.