Drie mogelijkheden om extra geld uit je bv te halen

De feestdagen staan voor de deur en wij mogen dit jaar voor de familie het kerstdiner verzorgen. In ons jeugdig enthousiasme hebben wij gekozen voor een winterbarbecue, wat ons in ieder geval tijdens de voorbereiding al veel plezier heeft gebracht. Uiteraard leggen we ook cadeautjes onder de kerstboom, dus wat extra’s uit de zaak is deze maand meer dan welkom.

Er zijn diverse mogelijkheden om geld uit je bedrijf te halen:

  • Salaris met eventueel een bonus onder de werkkostenregeling (WKR)
  • Lenen van de bv (de welbekende rekening-courant)
  • Dividend uitkeren

In alle gevallen kijkt de Belastingdienst geïnteresseerd mee.

Salaris met eventueel een bonus onder de werkkostenregeling

Je bent als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet geheel vrij in het bepalen welk salaris jij jezelf wilt toekennen. De regels van de gebruikelijkloonregeling spelen hierin een belangrijke rol. In het kort komt het erop neer dat je minimaal het salaris moet verdienen van je best verdienende medewerker en daarnaast minimaal het salaris dat een collega uit de sector met een vergelijkbare functie verdient. Wetend dat het toptarief voor looninkomsten 51,75% bedraagt, is dit voor veel dga’s niet de meest optimale mogelijkheid.

Waar wel wat ruimte zit is de werkkostenregeling. Voor zover je de vrije ruimte nog niet volledig hebt benut, kan je dit belastingvrij doen. En anders kun je een gedeelte onder de eindheffing laten vallen. Bonussen tot maximaal € 2.400 mag je op deze wijze onder de werkkostenregeling laten vallen.

Lenen van de bv

Deze optie had tot dusver de voorkeur van veel dga’s, vanwege de simpele reden dat je dan nog niet met de Belastingdienst hoefde af te rekenen. Hier gaat de wetgever echter een stokje voor steken via het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Het huidige wetsvoorstel gaat uit van een maximaal te lenen bedrag van je eigen bv à € 500.000, waarbij leningen voor de eigen woning buiten beschouwing worden gelaten. Momenteel is het ook al zo dat je altijd onder zakelijke condities moet lenen van je bv, dus heb je voldoende zekerheden te bieden en is de rente marktconform.

Dividend uitkeren

Als je dividend uitkeert aan jezelf (dus vanuit de bv naar privé) ben je zogenaamde aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Deze heffing bedraagt nu nog 25%, maar wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar 26,25% en per 1 januari 2021 zelfs naar 26,9%. In combinatie met de verlaging van de tarieven voor de vennootschapsbelasting in de eerste schijf (dit jaar verlaagd naar 19%, volgend jaar 16,5% en in 2021 zelfs 15%) een aantrekkelijke manier om geld uit de vennootschap te halen.

Hoewel het aantrekkelijk lijkt om maximaal van het nu nog ‘lage’ tarief van 25% te profiteren, past hier wel een waarschuwing: bij het uitkeren van dividend ga je vermogen verschuiven van box 2 naar box 3 en loop je het risico dat je boven de heffingsvrije som van ca € 60.000 uitkomt en per direct box 3 heffing (ca 1,2%) moet betalen.

Wel of geen dividend; je mag mij altijd bellen om deze vraag samen met jou te beantwoorden.

Hele fijne feestdagen toegewenst en een voorspoedig en bovenal gezond 2020.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ab Rood

Ab Rood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer