Bedrijfsbeëindiging vanwege pensioen? Mogelijk kom je in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding

Dit jaar was een bijzonder jaar en is, als ik voor mezelf spreek, voorbij gevlogen. Ook de kerstdagen en oud en nieuw worden waarschijnlijk anders gevierd dit jaar. Als ondernemer zul je in deze tijden meer nadenken over de toekomst van je onderneming. Misschien heb je inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of bereik je die in de loop van 2021? En overweeg je de bedrijfsactiviteiten te beëindigen en van een welverdiend pensioen te gaan genieten? Goed om dan te weten: met ingang van 1 januari 2021 bestaat er een compensatiemogelijkheid voor de transitievergoeding die je aan je werknemers moet betalen als je besluit je bedrijf te beëindigen vanwege jouw pensionering. Overigens is er vanaf 1 januari 2021 ook een mogelijkheid om compensatie te krijgen als een bedrijf wordt beëindigd wegens overlijden van de werkgever, maar in deze blog beperk ik me tot de compensatie vanwege bedrijfsbeëindiging door pensionering.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding als de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten. Sinds 1 januari 2020 moet de transitievergoeding zelfs worden betaald vanaf de eerste dag van het dienstverband, dus ook voor werknemers die in hun proeftijd worden ontslagen. De verplichting tot het betalen van de transitievergoeding kan in sommige situaties leiden tot een onevenredig zware belasting voor werkgevers. Zeker als een werkgever alle werknemers in korte tijd een transitievergoeding moet betalen, kan dit ongewenste financiële gevolgen hebben.

Compensatie transitievergoeding

Om de ongewenste financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken, treedt met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe compensatieregeling in werking. Bij een bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering van de werkgever, wordt onder de volgende voorwaarden een betaalde transitievergoeding gecompenseerd:

  • Ontslag van werknemers is het gevolg van de bedrijfsbeëindiging
    Om te bepalen of je aan deze voorwaarde voldoet, moet je bij het UWV voor ten minste één van jouw werknemers een ontslagaanvraag doen. Het UWV toetst dan of er een redelijke grond is om de arbeidsovereenkomst(en) op te zeggen. Hierbij is van belang dat de bedrijfsbeëindiging voldoende is onderbouwd. Transitievergoedingen die zijn betaald in de 6 maanden voorafgaand aan, en 9 maanden volgend op de eerste ontslagaanvraag bij het UWV, komen in aanmerking voor compensatie. Ongeacht de wijze van beëindiging. 
  • Kleine werkgever
    Omdat grote ondernemingen vaak meer financiële mogelijkheden hebben om reserveringen te maken voor de betaling van transitievergoedingen, heeft de regering ervoor gekozen alleen kleine werkgevers te compenseren. Van een kleine werkgever is sprake als de onderneming gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de eerste ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend. Uitzendkrachten of payrollwerknemers tellen hierbij niet mee. Voorbeeld: Dien je gedurende het jaar 2021 een ontslagaanvraag bij het UWV in vanwege de beëindiging van je onderneming, dan wordt gekeken naar het aantal werknemers dat in dienst was op 1 juli en op 31 december 2020. Dit aantal wordt vervolgens door 2 gedeeld.
  • Werkgever gaat met pensioen
    Er is sprake van pensionering als de natuurlijk persoon achter de eenmanszaak, de vennootschap, de maatschap, de bv of nv de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of gaat bereiken binnen 6 maanden nadat een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Als er binnen de onderneming meerdere natuurlijke personen actief zijn, bijvoorbeeld meerdere vennoten, maten of DGA’s, dan is de pensionering van ten minste 1 van deze personen voldoende. Uiteraard moet nog steeds wel sprake van een bedrijfsbeëindiging.

Een stichting of vereniging komt niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

In deze blog heb ik slechts de hoofdlijnen van de regeling besproken. Wil je meer weten over de voorwaarden van de compensatieregeling, of heb je andere vragen over de transitievergoeding, neem dan contact met me op. Ik help je graag verder.

Transitievergoeding berekenen

Wist je dat je met de transitievergoedingtool op onze website zelf kunt uitrekenen hoe hoog een transitievergoeding zal zijn?

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Enya Kohne

Enya Kohne

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer