Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensioen

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Wanneer je als ondernemer besluit je bedrijf te beëindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ben je ook verplicht je werknemers een transitievergoeding te betalen. Er zijn echter mogelijkheden om betaling van de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen.

In dit blog licht ik op hoofdlijnen de voorwaarden van deze compensatieregeling toe.

Transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar en een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Ook zaken als overwerkvergoedingen, bonussen, 13e maand en vakantiegeld worden meegenomen in de berekening.

Compensatie

Het betalen van de transitievergoeding wordt in een aantal gevallen als onredelijk beschouwd. Daarom geldt vanaf 2020 een compensatieregeling. De compensatieregeling richt zich op werkgevers die hun bedrijf beëindigen omdat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt of op korte termijn bereiken. Het is daarbij niet van belang of het bedrijf een eenmanszaak of een besloten vennootschap is. Alleen stichtingen en verenigingen kunnen geen beroep doen op de compensatieregeling.

Je kunt als werkgever een aanvraag voor compensatie indienen bij het UWV, die over de uitkering daarvan beslist. De aanvraag kan je indienen bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar het is ook mogelijk om de aanvraag (vanaf) 6 maanden voor die datum te doen. Je moet als werkgever minstens 2 jaar eigenaar zijn geweest (als enig bestuurder, als vennoot, maat of DGA) op het moment van het indienen van de aanvraag bij het UWV.

Overige voorwaarden

  • Je bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer een ontslagvergunning vanwege bedrijfsbeëindiging aangevraagd bij het UWV en deze ook gekregen.
  • De compensatie geldt voor transitievergoedingen die zijn betaald in de 6 maanden voorafgaand aan, en in de 9 maanden volgend op de dag waarop de eerste ontslagvergunning is verleend door het UWV, ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • Je bedrijf heeft gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gehad in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het jaar waarin de eerste ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend. Uitzendkrachten of werknemers die via een payrollconstructie werkten tellen niet mee.
  • De compensatie is aangevraagd binnen 12 maanden nadat bij UWV voor de eerste werknemer een ontslagaanvraag vanwege bedrijfsbeëindiging is aangevraagd.

De wetgever heeft aanvullende eisen gesteld aan de periode waarin een werknemer in dienst is geweest.

Wil je meer informatie over deze compensatieregeling of over andere arbeidsrechtelijke kwesties, vul dan gerust het formulier bij deze blog in of neem (telefonisch) contact op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Esther Sonneveld

Esther Sonneveld

Juridisch adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)