Meer bescherming voor de franchise(onder)nemer

Drijf jij een onderneming waarbij je gebruik maakt van een bestaande (en misschien befaamde) handelsnaam of exploiteer je een autobedrijf? Dan ben je waarschijnlijk een franchisenemer, waardoor je profiteert van de nieuwe franchisewet die dit jaar in werking is getreden. In deze blog zal ik de belangrijkste gevolgen van de nieuwe franchisewet bespreken.

Informatie-uitwisseling

Een eerste gevolg van de nieuwe franchisewet is de verplichte uitwisseling van informatie vóórafgaand aan de ondertekening van een franchiseovereenkomst. Hierbij moet sprake zijn van een periode van minimaal vier weken tussen de uitwisseling van informatie en de ondertekening van het contract. De gedachte hierachter is dat de ondernemer als franchisenemer de tijd krijgt om goed onderzoek te doen en het contract te (laten) beoordelen. Overigens kan de ondernemer/franchisenemer voorafgaand aan de uitwisseling van informatie wel worden gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.

Transparantie

Een andere consequentie van de franchisewet is de informatieplicht van de franchisegever tijdens de samenwerking. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdig aankondigen van wijzigingen aan de franchiseformule, maar ook het geven van inzicht in de vergoeding(en). Dat inzicht is van belang voor de franchisenemer om te kunnen controleren of de vergoedingen niet onredelijk hoog zijn en of ze op de juiste wijze worden besteed.

Instemmingsrecht

Door de nieuwe franchisewet heeft de franchisegever de instemming van de franchisenemer(s) nodig wanneer hij een wijziging wil doorvoeren in de franchiseformule of -overeenkomst, als deze wijziging bepaalde financiële gevolgen voor de franchisenemer(s) heeft. De wetgever adviseert een soort drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen, zodat duidelijk is bij welke wijzigingen de instemming van de franchisenemer(s) nodig is.

Goodwill

In franchiseovereenkomsten is over het algemeen niets vastgelegd over goodwill. De franchisewet maakt deze vastlegging verplicht. Partijen moeten het begrip duidelijk omschrijven, zodat bij eventuele verkoop van de franchisevestiging duidelijk is aan wie de goodwill toekomt of hoe deze wordt verdeeld.

Concurrentie

In de nieuwe franchisewet is opgenomen dat de franchisenemer niet mag worden gebonden aan een concurrentiebeding met een lengte langer dan één jaar en/of een concurrentiebeding dat ziet op een groter gebied dan waar de ondernemer/franchisenemer actief was.

In bestaande franchisesamenwerkingen zal het even duren voordat de nieuwe wet zijn stempel drukt. Ben je in onderhandeling met een franchisegever of loopt een bestaande franchiseovereenkomst bijna af, houd dan rekening met de franchisewet bij het invullen van de samenwerking. Overigens, in sommige gevallen – bijvoorbeeld bij autodealers – worden afspraken niet onder de noemer ‘franchise’ geplaatst, terwijl dit wel zou moeten. Ook in zo’n geval kan je als ondernemer/franchisenemer bescherming ontlenen aan de franchisewet!

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Matthias Duijzer

Matthias Duijzer

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer