Veranderingen franchisewetgeving per 1 januari 2023

Drijf jij een onderneming waarbij je gebruik maakt van een bestaande (en misschien befaamde) handelsnaam of exploiteer je een autobedrijf? Dan ben je waarschijnlijk een franchisenemer, waardoor je vanaf 1 januari 2021 te maken hebt met de Wet franchise die in werking is getreden. Voor een aantal bepalingen uit deze wet geldt een overgangstermijn van 2 jaar, wat betekent dat de deadline daarvoor 1 januari 2023 is. Nu deze deadline nadert, adviseren we je om na te gaan of je franchiseovereenkomst nog up-to-date is, of dat er wijzigingen nodig zijn.

Wijzigingen franchise vanaf 1 januari 2023

 • De waardeberekening van goodwill bij contractbeëindiging
  In franchiseovereenkomsten is over het algemeen niets vastgelegd over goodwill. De Wet franchise maakt deze vastlegging verplicht. Partijen moeten het begrip duidelijk omschrijven, zodat bij eventuele verkoop van de franchisevestiging duidelijk is aan wie de goodwill toekomt of hoe deze wordt verdeeld.
 • Het concurrentiebeding
  In de Wet franchise is opgenomen dat de franchisenemer niet mag worden gebonden aan een concurrentiebeding met een lengte langer dan één jaar en/of een concurrentiebeding dat ziet op een groter gebied dan waar de ondernemer/franchisenemer actief was.
 • Het instemmingsrecht van de franchisenemer
  De Wet franchise bepaalt dat de franchisegever de instemming van de franchisenemer nodig heeft wanneer hij een wijziging wil doorvoeren in de franchiseformule of -overeenkomst, als deze wijziging bepaalde financiële gevolgen voor de franchisenemer heeft.

Wijzigingen franchise die gelden sinds 1 januari 2021

De Wet franchise geldt per 1 januari 2021 voor zowel lopende als nieuwe franchiseovereenkomsten. Sinds 1 januari 2021 is onder andere het volgende voor franchisegevers en franchisenemers geregeld:

 • De begripsbepaling van een franchiseovereenkomst.
 • De precontractuele informatieplicht tussen franchisegever en franchisenemer. Dit betreft de verplichte uitwisseling van informatie vóórafgaand aan de ondertekening van een franchiseovereenkomst. De gedachte hierachter is dat de ondernemer als franchisenemer de tijd krijgt om goed onderzoek te doen en het contract te (laten) beoordelen.
 • De onderzoeksplicht van franchisenemer voor de veronderstellingen die aan de te sluiten franchiseovereenkomst ten grondslag liggen.
 • De informatieplicht van franchisegever voor bijvoorbeeld het wijzigingen van de franchiseovereenkomst en/of verwachte investeringen. Daarnaast moet de franchisegever informatie aan de franchisenemer verstrekken over alle zaken waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is met het oog op het uitvoeren van de franchiseovereenkomst door de franchisenemer.
 • De bijstand en commerciële en technische ondersteuning die de franchisegever aan de franchisenemer moet verlenen.

Heb je hulp nodig bij deze wijzigingen? Wij staan voor je klaar.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Marlies Ferwerda

Marlies Ferwerda

Juridisch adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)