Box 3-heffing aangepast: maak nu bezwaar!

Vanaf deze plek wens ik jullie allen als eerste het allerbeste voor 2022. Positief als ik ben, wordt 2022 het beste jaar van de afgelopen jaren. Weg Corona, weg lock-downs. Hello again gezellig volle terrassen, festivals en theatershows, et cetera. There is only one way that we can go, and that’s up! Dat geldt ook voor box 3. Dat wil zeggen, de Hoge Raad heeft het systeem upgeblazen.

Fictief rendement box 3

In box 3 waar belasting op spaargeld en beleggingen wordt geheven, wordt uitgegaan van een fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Dit fictieve rendement wordt vervolgens belast.

Tot en met 2016 was het fictieve rendement 4%. De kritiek op dit vaste veronderstelde rendement zwol aan met de dalende spaarrentes. Het veronderstelde rendement werd bij lange na niet behaald. Daarop is de vermogensrendementsheffing gewijzigd. Sinds 2017 gaat de fiscus ervan uit dat je een deel spaart en een deel belegt, waarbij voor het spaardeel een lager en voor het beleggingsdeel een hoger fictief rendement geldt. Naarmate je meer vermogen hebt, groeit ook het beleggingsdeel.

Op het moment dat je geld op de bank hebt staan, omdat je jouw vermogen graag liquide wilt hebben of omdat je geen risico’s met je vermogen wilt nemen, heb je de afgelopen jaren weinig tot geen rendement behaald. De rente is immers alleen maar gedaald en zelfs negatief geworden. Dat betekent de facto een verarming voor spaarders, immers, je betaalt meer belasting dan dat je aan rendement behaalt.

Werkelijk rendement box 3

Ons hoogste rechtscollege heeft 2 weken geleden geoordeeld dat het in 2017 geïntroduceerde box 3-stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. De Hoge Raad heeft zelf rechtsherstel verleend en heeft vermindering van de box 3-heffing berekend op basis van het door de belastingplichtige werkelijk genoten rendement.

Bezwaar aanslag inkomstenbelasting

Ga voor jezelf na of je bezwaar moet maken tegen de aanslag inkomstenbelasting. Heb je daar hulp bij nodig, dan helpen wij je graag.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer