Verplicht energielabel C voor kantoren

Ben jij eigenaar of (ver)huurder van een kantoorgebouw, let dan goed op! Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit houdt in dat je minimaal moet beschikken over een energie-index van 1,3 of hoger. Heeft jouw kantoorgebouw nog geen energielabel C of hoger, dan geldt de labelverplichting wellicht voor jou en moet je actie ondernemen.

Energielabel C kantoren

De regeling is eind 2018 vastgelegd in een wijziging van het bouwbesluit 2012 (‘Bouwbesluit’). De labelverplichting sluit aan bij de nieuwe doelstellingen voor het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energieneutraal gebouwde omgeving voor 2050.

Uitzonderingen Bouwbesluit

Niet alle kantoorgebouwen vallen onder de labelverplichting. In het Bouwbesluit zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Als eigenaar of huurder van een kantoorgebouw is het dus belangrijk om eerst te controleren of je onder een van de uitzonderingen valt. De verplichtingen uit het Bouwbesluit gelden niet als sprake is van een van situaties:

  • Het kantoorgebouw heeft minder dan 50% van de gebruiksoppervlakte in gebruik voor kantoorfuncties en nevenfuncties.
  • De kantoorruimte heeft een maximale oppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties van 100 m2.
  • Het kantoorgebouw is een rijks- of gemeentelijk monument.
  • Het kantoorgebouw wordt binnen nu en 2 jaar niet meer gebruikt.
  • Het kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • Het kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen.
  • De maatregelen die nodig zijn om ten minste energielabel C te realiseren hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Gevolgen bij niet nakomen bouwbesluit

Heeft jouw kantoorgebouw nog geen energielabel C of hoger, val je niet onder een uitzondering en heb je nog geen actie hebt ondernomen, dan loop je vanaf 1 januari 2023 risico’s. Per 1 januari 2023 gaat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) namelijk over tot handhaving van het Bouwbesluit. Naast waarschuwingen kunnen handhavers zwaardere straffen opleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een strafrechtelijke sanctie of een last onder bestuursdwang, waardoor zelfs de mogelijkheid bestaat dat de kantoorruimte wordt gesloten. Dit wil je uiteraard voorkomen.

Wat kun je doen als (ver)huurder?

De eigenaar van een kantoorgebouw is in beginsel verantwoordelijk voor de labelverplichting. Een kantoorgebouw kan ook worden verhuurd. In dat geval hebben zowel de eigenaar/verhuurder als de huurder belang bij een juiste uitvoering van de labelverplichting. Dit geldt temeer nu de handhaving vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid biedt het gebouw te sluiten, als de verplichting niet is nagekomen. Voor huurovereenkomsten die in het verleden zijn gesloten, adviseren wij partijen met elkaar in gesprek te treden over de labelverplichting en hierover afspraken te maken. Bepaal bijvoorbeeld wie de benodigde energiebesparende maatregelen gaat uitvoeren en wie hiervoor de rekening betaalt. Deze afspraken kunnen partijen vastleggen in een allonge bij de huurovereenkomst.

Ga je in de komende periode een nieuwe huurovereenkomst aan, vergeet dan niet direct afspraken te maken over de labelverplichting bij het opstellen van de huurovereenkomst.

Wij helpen je graag

Vraag jij je af of je onder de labelverplichting van het Bouwbesluit valt? Of wil je afspraken over de labelverplichting vastleggen in een huurovereenkomst? Neem contact met ons op. Wij helpen ondernemers met vastgoed graag verder.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Claire Verkade

Claire Verkade

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer