5 mogelijkheden voor meer netto loon voor jouw werknemers

Met de huidige inflatie zoekt iedereen naar mogelijkheden voor een hoger netto loon. Tot een jaarsalaris van € 25.000 zijn de belastingen laag en bestaat recht op allerlei toeslagen en andere tegemoetkomingen. Stijgt het salaris, dan kan het zijn dat van € 100 bruto salarisstijging maar € 5 netto overblijft voor de werknemer. De werkgever betaalt nog sociale lasten, dus kost de € 100 verhoging de werkgever € 130. Er zijn echter mogelijkheden om met beperkte kosten voor de werkgever toch een hoger netto inkomen aan het personeel uit te betalen. Ik bespreek ze in deze blog.

Geen WGA-premie meer inhouden

De WGA-premie is netto € 5 tot € 25 per maand. Geen WGA-premie meer inhouden op het netto loon van de werknemer, betekent voor de werknemer netto meer loon en voor de werkgever hetzelfde bedrag als extra kosten. Het niet verhalen van de WGA-premie is geen loon voor de werknemer en is ook geen post die in de vrije ruimte van de WKR valt. Hier houdt de werknemer dus 100% van de verhoging over.

Reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding ruilen tegen vakantiegeld of eindejaarsuitkering

Niet alle werknemers krijgen de maximale onbelaste vergoeding van hun werkgever. In de zorg zie je dat dit als fiscale ruimte wordt bijgehouden. Daar kan een medewerker kiezen om aan het einde van het jaar de eindejaarsuitkering gedeeltelijk om te zetten in een onbelaste vergoeding. Stel dat er nog € 400 fiscale ruimte is, en die wordt gebruikt, dan krijgt de werknemer een netto bedrag van € 400 en bruto € 400 minder eindejaarsuitkering. Het lagere bruto kost netto ongeveer € 200. Per saldo dus een voordeel van € 200. Ook als werkgever is dit voordelig, omdat je over de € 400 vergoeding geen werkgeverspremie afdraagt.

Vrije ruimte in de WKR benutten

Als er nog ruimte is in de WKR, kan je werknemers tot € 2.400 per jaar een onbelaste vergoeding geven in geld of goederen. Deze €2.400 zit dan niet in het fiscale loon en heeft dus geen invloed op de belasting en toeslagen van de werknemer. Dit kan ook een tegemoetkoming zijn voor isolatie aan de woning of zonnepanelen. Ook een sportschoolabonnement kan op deze manier vergoed worden.

WKR benutten als de vrije ruimte op is

Als de vrije ruimte wel helemaal benut is, is een werkgever 80% eindheffing verschuldigd over de verstrekking. Dat maakt het duurder voor de werkgever. Daar zijn natuurlijk wel afspraken over te maken. Uitgaande van de veronderstelling dat van € 100 soms maar € 5 overblijft, zou bij een beschikbaar brutobedrag van € 1.800 maar € 90 overblijven.

Als de werkgever en werknemer afspreken dat een bedrag van € 1.000 netto onder de WKR wordt geboekt en dat de resterende € 800 vervalt, zijn de kosten voor de werkgever weer gelijk. Het vervallen bedrag kan de werkgever gebruiken om de eindheffing WKR van 80% over € 1.000 te betalen.

Vergoeding van studiekosten

Het is voor werknemers niet meer mogelijk om studiekosten fiscaal af te trekken. Ze kunnen een STAP budget van € 1.000 aanvragen, maar zodra die regeling wordt opengezet is hij snel uitgeput. Een werkgever mag echter nog steeds studiekosten onbelast vergoeden aan een werknemer. Volgt een werknemer een studie, dan kan het voor beide partijen veel voordeliger zijn dat jij die studie betaalt voor de werknemer. Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over uitruil van salaris en/of vakantiedagen als de studie niet volledig aansluit bij de functie eisen van de werknemer.

Met bovenstaande mogelijkheden kan je van het bruto inkomen in vrije vergoedingen of verstrekkingen in de WKR dus meer netto overhouden. Er is wel een aandachtspunt. Een eventuele uitkering bij ontslag of ziekte is afhankelijk van het belaste loon. Een werknemer die enthousiast heeft meegedaan krijgt lagere uitkeringen.

Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Martin Boekestijn

Martin Boekestijn

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)