Voordelen in 2023 door willekeurig afschrijven

In 2023 mag je eenmalig maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten afschrijven van aangewezen bedrijfsmiddelen. Dit is om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Lees verder om te kijken of en hoe jij hier je voordeel mee kunt doen!

Wat zijn bedrijfsmiddelen en afschrijving?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in de onderneming, die niet bedoeld zijn om te verkopen. Bedrijfsmiddelen zijn nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Hierbij kan je denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen en inventaris. Bedrijfsmiddelen slijten en door afschrijving worden de kosten over meerdere jaren verdeeld. Meestal bereken je het jaarlijkse afschrijvingspercentage door het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde te delen door de vermoedelijke gebruiksduur, die fiscaal maximaal 20% per jaar mag zijn.

blog

Wat is willekeurig afschrijven?

Willekeurig afschrijven houdt in dat je zelf mag bepalen hoe en wanneer een bedrijfsmiddel wordt afgeschreven. Door de aangepaste regeling mag je in 2023 eenmalig maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het gaat om het afschrijvingspotentieel. Dit wordt berekend door het aanschafbedrag te verminderen met de restwaarde. De rest van de kosten worden, ook in 2023, over de resterende gebruiksduur afgeschreven.

blog2

Het restant moet de onderneming in de jaren erna (2024 en verder) regulier afschrijven.

Voorwaarden willekeurig afschrijven

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Allereerst moet het gaan om bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen dan in 2023. Ook moet je de verplichting zijn aangegaan in dit kalenderjaar. Daarnaast geldt dat je het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2026 in gebruik moet nemen. Als je het bedrijfsmiddel na 2023 in gebruik neemt, kan het bedrag van afschrijving niet groter zijn dan het bedrag dat in 2023 is betaald, of aan voortbrengingskosten is gemaakt.

Welke bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving?

  • Gebouwen, schepen, vliegtuigen, wegen en paden
  • Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (behalve auto’s met 0 gram CO2 uitstoot of auto’s die bestemd zijn voor beroepsververvoer)
  • Immateriële activa
  • Dieren
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om te verhuren aan derden
  • Bedrijfsmiddelen waarop door toepassing van een andere regeling willekeurig wordt afgeschreven

Gevolg willekeurig afschrijven

Door de toepassing van deze regeling mag je sneller afschrijven als je in 2023 investeringen doet. Een groter deel van de kosten van de investeringen wordt zo ten laste van de winst gebracht. De winst wordt hierdoor fiscaal een stuk lager.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)