Wijziging vrijstelling vennootschapsbelasting voor FBI en VBI

Op 9 maart 2023 publiceerde de Staatssecretaris van Financiën een internetconsultatie over een voorgenomen wijziging in de heffing van vennootschapsbelasting bij beleggingsmaatschappijen. Een internetconsultatie is een voorgestelde wetswijziging waarop iedereen online mag reageren. Het wetsvoorstel is dan nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Met behulp van de reacties die worden ingediend, zoekt de Staatssecretaris naar een voor de markt beste oplossing en vormgeving van de beoogde wijzigingen. Dit verwerkt hij in het uiteindelijke wetsvoorstel dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Voorgenomen wijziging vennootschapsbelasting bij beleggingsmaatschappijen

Beleggingsmaatschappijen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. De voorwaarden zien op de kring van aandeelhouders, de rechtsvorm en de aard van de beleggingen. Vanaf 2024 wil de Staatssecretaris van Financiën het gebruik van deze beleggingsinstellingen gaan beperken tot waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld waren: fondsen die collectief beleggen.

Fiscale beleggingsinstelling (FBI) en vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

Beleggingsmaatschappijen kennen twee bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting: de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Voor zowel de FBI als de VBI geldt op dit moment een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting, maar de voorwaarden voor de regimes verschillen enigszins van elkaar.

Wijziging voorwaarden VBI

Met name de voorwaarden voor de VBI zijn erg aantrekkelijk voor een breder gebruik dan alleen voor beleggingsmaatschappijen die collectief beleggen, met name voor vermogende families. Slechts 2% van alle VBI’s in Nederland wordt op dit moment gebruikt voor echte beleggingsmaatschappijen die een beleggingsproduct aanbieden op de markt. Voor de VBI is nu het voorstel om dit regime met ingang van 1 januari 2024 te beperken tot beleggingsmaatschappijen waarop de Wet op het financiële toezicht van toepassing is. Dit betekent dat het VBI-regime vanaf dat moment niet meer toegankelijk is voor vermogende families.

Wijziging voorwaarden FBI

Voor fiscale beleggingsinstellingen was de toepassing door vermogende families veel minder door de specifieke voorwaarden die gelden voor de toepassing van het FBI-regime. Wel wordt een FBI soms gebruikt voor de structurering van beleggingsvastgoed (vastgoed-FBI’s). In het Belastingplan 2023 had de Staatssecretaris al aangekondigd dat het FBI-regime in de toekomst niet meer toegankelijk zal zijn voor vastgoed-FBI’s. In het huidige wetsvoorstel wordt uitgegaan van een ingangsdatum van 1 januari 2025, waarbij bestaande FBI’s in 2024 een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunnen krijgen, om vastgoed over te dragen aan een niet-FBI. De overblijvende FBI’s zijn dan uitsluitend nog effecten-FBI’s waarin wordt belegd in aandelen, vorderingen en andere financiële instrumenten.

Acties voor VBI in 2023

Voor FBI’s is in 2024 pas actie vereist. Voor VBI’s is in 2023 al actie vereist. Vermogende families met een VBI raken hun VBI-status kwijt per 1 januari 2024 als het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen. In beginsel hoeft hier weinig voor te gebeuren. Wel moet je in december 2023 de keuze maken of je over 2023 nog gebruik maakt van het VBI-regime. Een vrijstelling klinkt heel gunstig, maar dat geldt niet in een jaar waarin je verlies leidt met de beleggingen. Als in december 2023 blijkt dat het resultaat van de VBI in 2023 negatief is, kan je overwegen de voorwaarden van de VBI bewust te overtreden. Bij overtreding van de voorwaarden op enig moment in het boekjaar komt de vennootschap het gehele jaar niet in aanmerking voor het VBI-regime. Dit zou betekenen dat de vrijstelling voor heel 2023 vervalt en het verlies over 2023 verrekenbaar is met toekomstige fiscale winsten. Of dat ook daadwerkelijk nodig is, moet in december 2023 worden beoordeeld.

Als de rechtsvorm van de VBI een fonds voor gemene rekening (FGR) is, dan is ook actie in het najaar van 2023 nodig. Wachten tot 1 december 2023 is dan wat laat. Zodra de definitieve plannen rond Prinsjesdag bekend worden gemaakt, kan je starten met de voorbereidingen. Jouw Ruitenburgadviseur kan je daar meer over vertellen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Jan-Pieter Bood

Jan-Pieter Bood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer