DGA en zzp’er; zorg voor je eigen arbeidsvoorwaarden en pensioen

Voor DGA’s en ondernemers in de inkomstenbelasting zijn in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de mogelijkheden tot het opbouwen van een oudedagvoorziening. Zo is het pensioen in eigen beheer afgeschaft en sinds kort ook de mogelijkheid voor het vormen van een fiscale oudedagsreserve. Bij het invoeren van de nieuwe pensioenwet op 1 juli 2023 is de mogelijkheid voor het opbouwen van een pensioenvoorziening (in pijler 3) verruimd. In deze blog vertel ik je hier meer over.

Pensioensparen voor DGA’s en zzp’ers fiscaal voordelig

Als DGA en zzp’er kan je voor de opbouw van je pensioen sparen door bedragen te storten in een (bancaire) lijfrente of lijfrentebeleggingsrecht. Deze stortingen zijn tot vastgestelde maxima fiscaal aftrekbaar, op basis van je brutoloon (directeur van een bv) of je winst (eenmanszaak of vof). De aftrek bij storting is 43% tot 49,5%. Na je pensioenleeftijd (en onder voorwaarden al eerder) kan je de bedragen over meerdere jaren gespreid laten uitkeren. Als je de inleg en uitkeringen goed plant, is het tarief bij uitkering ongeveer 27%. Je maakt dan 16% tot 22,5% extra rendement door dit verschil in tarief.

Meer aftrek mogelijk door nieuwe pensioenregels voor 2023

Vanwege de invoering van de pensioenwet is het bedrag dat je maximaal fiscaal aftrekbaar kan storten flink verhoogd. Tot en met 2022 was het 13,3% van je brutoloon/winst van het voorgaande jaar, verminderd met toekomstige AOW. Voor 2023 is dat 30%. Daarnaast heb je inhaalmogelijkheden als je in voorgaande jaren niets gestort hebt. De voorwaarde om aftrek te krijgen in 2023 is wel dat je ook stort in 2023.

Compenseren vanuit je bv

Als directeur van je eigen bv kan je ter compensatie van de stortingen je brutoloon verhogen. Het brutoloon is aftrekbaar van de winst van de bv. Na aftrek loonheffing krijg je het netto bedrag uitgekeerd. Als de storting vervolgens gelijk is aan het hogere brutoloon krijg je een (extra) inkomstenbelastingteruggave ter grootte van de ingehouden loonheffing over de loonsverhoging, en mis je netto niets.

Afschaffen FOR voor 2023

Heb je een eenmanszaak of neem je deel in een vof, dan kon je tot en met 2022 gebruik maken van de FOR: de fiscale oudedagsreserve. Dit was een aftrekpost die je jaarlijks ten laste van je winst mocht brengen. Uiterlijk bij staking moet je ervoor zorgen dat de totale FOR is afgestort in een (bancaire) lijfrente of lijfrente – beleggingsrecht. Zo niet, dan reken je af over het totale saldo. Om aftrek voor pensioensparen te hebben in 2023 moet je dus, in tegenstelling tot bij gebruik maken van de FOR, ook echt storten in 2023.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ad de Brabander

Ad de Brabander

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)