10 actuele ontwikkelingen op ondernemersgebied

Vanuit fiscale bril bezien wordt ondernemerschap de laatste tijd niet echt gestimuleerd. Daarbij maakt het niet uit of je ondernemer bent met een bv, of een ondernemer met een eenmanszaak of vof in de inkomstenbelasting. In deze blog zet ik de actuele ontwikkelingen op ondernemersgebied voor je op een rij.

Ondernemer met een besloten vennootschap (bv)

  • Het tarief voor de vennootschapsbelasting is per 1 januari 2023 in de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%, waarbij de bovengrens is verlaagd naar een winst van € 200.000 (in 2022 was dit nog € 395.000). Het tarief voor de 2e schijf blijft 25,8%.
  • Het tarief voor de inkomstenbelasting is herzien (box 2, van toepassing als je dividend uitkeert vanuit de bv aan de eigenaar (natuurlijk persoon) die 5% of meer van de aandelen bezit). Om het ‘eenvoudiger’ te maken wordt ook hier een schijventarief geïntroduceerd met ingang van 1 januari 2024. Het huidige tarief is 26,9%, dit wordt: 24,5% over de eerste € 67.000 per persoon. Fiscale partners kunnen deze schijf dus benutten tot een bedrag van € 134.000. Het meerdere gaat belast worden in de tweede schijf, met een tarief van 33%. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken, heeft het kabinet besloten het box 2 inkomen per 1 januari 2025 ook mee te laten tellen voor de afbouw van de heffingskorting.
  • Bezit je minimaal 5% van de aandelen in een bv, dan wordt je sinds dit jaar belast in box 2 als je excessief leent bij je eigen bv (meer dan € 700.000, de leningen voor een eigen woning tellen onder voorwaarden niet mee). De eerste peildatum is 31 december 2023. Eind oktober is deze maatregel nog verder aangescherpt en per 31 december 2024 wordt een schuldpositie van € 500.000 al als excessief aangemerkt.

Ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof)

  • In de inkomstenbelasting gaat de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gelden, net als in de vennootschapsbelasting.
  • De zelfstandigenaftrek is in 2023 verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. In 2024 wordt deze aftrek verder verlaagd naar € 3.750
  • Zowel de mkb-winstvrijstelling als de zelfstandigenaftrek zijn alleen nog in de eerste schijf aftrekbaar.
  • Sinds 1 januari 2023 kan niet meer worden gedoteerd aan de oudedagsreserve.

Alle ondernemers

Op dit moment hoeft een ondernemer geen bpm te betalen bij de aanschaf van een bestelauto. Per 1 januari 2025 vervalt deze bpm-vrijstelling voor ondernemers. Voor elektrische auto’s blijft de vrijstelling wel bestaan.

Ondernemers in de glastuinbouw

De glastuinbouw krijgt de komende jaren, naast de hierboven genoemde belastingverhogingen, te maken met de volgende sectorspecifieke maatregelen:

  • Afschaffing van het verlaagd energiebelastingtarief
  • Invoeren van CO2-heffing


Deze maatregelen zijn ontleend aan het wetsvoorstel Klimaatmaatregelen glastuinbouw. Het kabinet wil de invoering van de CO2-heffing in 2025 te evalueren. In 2024 wordt een nieuw klimaatplan opgesteld, waarin naar verwachting ook specifieke eisen staan voor ondernemers in de glastuinbouw waarop dit klimaatplan betrekking heeft.

Laten wij hopen dat in die evaluatie ook oog is voor de stappen die de glastuinbouw al heeft gezet in het verduurzamen van het productieproces, en dat het belang van de glastuinbouw voor de Nederlandse economie in voldoende mate wordt meegewogen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ab Rood

Ab Rood

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)