In 2023 nog dividend uitkeren of toch niet?

De lastenverzwaringen vliegen ons om de oren, en ook de DGA wordt niet ontzien. Na de invoering van de Wet excessief lenen (niet meer dan € 700.000 lenen van de eigen bv en vanaf 2024 niet meer dan € 500.000) worden nu ook de tarieven in box 2 verhoogd. In deze blog vertel ik je wanneer het verstandig is om in 2023 nog dividend uit te keren, en wanneer niet.

Twee tariefschijven in box 2

Vanaf 2024 heeft Box 2, twee tariefschijven. Een 1e tariefschijf van € 67.000 per fiscaal partner, waarbij een dividenduitkering wordt belast met 24,5% inkomstenbelasting. En een 2e tariefschijf, waarbij het dividend boven de € 67.000 wordt belast met 33%. Ter vergelijking; tot 31 december 2023 bedraagt het tarief in Box 2: 26,9%. Voor de grotere dividendstromen dus een forse verhoging van de belastingdruk: 6,1%!

Dividend uitkeren uitstellen of juist vervroegen

Keer je jaarlijks een klein dividend uit vanuit je bv en blijft dit dividend onder de grens van € 67.000 of, bij de aanwezigheid van een fiscaal partner, € 134.000, dan kan je in 2024 gebruikmaken van het verlaagde tarief in de 1e tariefschijf van 24,5%.

Keer je jaarlijks dividend uit dat deze bedragen (ruim) overschrijdt, dan betaal je vanaf 2024 33% over het gedeelte van de uitkering dat boven deze bedragen uitkomt.

Wacht tot 2024 met uitkeren van dividend hoor ik je zeggen, want dan kan je gebruikmaken van het verlaagde tarief van 24,5%. Wanneer je echter jaarlijks hogere dividenden uitkeert dan de genoemde grensbedragen, dan is het tarief in 2023 (26,9%) toch altijd nog voordeliger dan het tarief in 2024 in de 2e schijf (33%).

Opgebouwde reserves en verstrekte leningen

Vergeet ook niet dat de (winst)reserves die je al jaren opbouwt in je bv, en die je nog niet hebt uitgekeerd, in de toekomst zwaarder belast worden tegen het tarief van 33%. Juist nu kan je nog kiezen om de opgebouwde winstreserves eerder uit te keren en daarmee gebruik te maken van het tarief van 2023 van 26,9%. Hiermee realiseer je een aanzienlijke besparing.

Ook voor verstrekte leningen door de bv aan de DGA, voor bijvoorbeeld de eigen woning, geldt dat deze in de toekomst zwaarder worden belast als je deze met dividend aflost.

Laat je goed adviseren wat het beste is in jouw situatie; dividend uitkeren in 2023 of een dividenduitkering uitstellen naar 2024. Een jaarlijks laag dividend of nu in een keer een hoog dividend. Voor iedere situatie geldt een ander advies. Wel staat vast dat je in 2023 deze keuze nog kunt maken, dus wacht niet te lang!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Wouter van Geest

Wouter van Geest

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)