Wel of geen bv-structuur?

De eerste maand van 2024 is alweer voorbij. Als ik de balans opmaak en naga wat nu de meest gestelde vraag is, steekt er een met kop en schouders bovenuit. Het is inherent aan de tijd van het jaar: het vorig boekjaar is afgesloten en de balans wordt opgemaakt. Of je de onderneming in een bv-vorm of als IB-onderneming voortzet is een logisch aandachtspunt, zo in het begin van het nieuwe jaar.

Is een bv-structuur voordeliger?

Een van de motieven om wel of geen bv-structuur op te tuigen, is uiteraard fiscaal. Belastingheffing van winst uit onderneming wordt afgezet tegen een salaris in combinatie met heffing over de bv-resultaten. Met de wijzigingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in de afgelopen jaren, en de wijzigingen die nog gaan komen, is de berekening of een bv-structuur ’voordeliger’ is nog meer maatwerk geworden. Om het fiscale deel van het vraagstuk te beantwoorden is het evident antwoorden te weten op de vragen of sprake is van een starter, of wordt voldaan aan het urencriterium en wat de hoogte van het salaris zou zijn.

Maar, fiscaliteit is slechts één overweging bij de keuze voor een IB-onderneming of een bv-structuur. Minimaal zo belangrijk is de vraag of de onderneming risicovol is, waarbij de bv een aansprakelijkheidheidsbeperking met zich meebrengt. Waar verder aan gedacht moet worden is participatie van key-werknemers, is de onderneming kapitaalintensief of wordt beoogd de onderneming in de toekomst te verkopen? Overwegingen die van belang zijn in de keuze.

Laat je dus goed informeren en bedenk goed wat jouw overwegingen zijn!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)