Het cafetariasysteem: wat zijn de voordelen voor werknemers en werkgevers?

Het traditionele idee van een vast salaris is aan het veranderen. Werknemers zoeken steeds meer naar flexibiliteit en maatwerk als het gaat om hun beloning. Een van de methoden die aan populariteit wint, is het cafetariasysteem. Maar wat houdt dit systeem precies in en hoe kan het de werknemer en de werkgever ten goede komen?

Wat is het cafetariasysteem?

Het cafetariasysteem, ook bekend als het flexibele beloningssysteem, geeft werknemers de mogelijkheid om hun salaris op maat samen te stellen uit verschillende componenten. Dit kan bestaan uit geld, maar ook uit secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, pensioenbijdragen, extra verlofdagen, fietsplannen, opleidingsbudgetten, enzovoort. In plaats van een vast salaris waarbij deze extra’s voor alle werknemers hetzelfde zijn, kunnen werknemers met het cafetariasysteem kiezen welke voordelen het beste aansluiten bij hun individuele behoeften.

Voordelen cafetariasysteem voor werknemers

 • Maatwerk
  Werknemers kunnen hun beloning aanpassen aan hun individuele behoeften en levensstijl. Als ze bijvoorbeeld meer belang hechten aan extra vakantiedagen dan aan een leaseauto, kunnen ze hun budget in die richting verschuiven.
 • Flexibiliteit
  Werknemers hebben flexibiliteit om hun beloning aan te passen als hun levensfase verandert. Dit kan vooral handig zijn bij grote gebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, kopen van een huis, of plannen van een wereldreis.
 • Waardeperceptie
  Door werknemers meer controle te geven over hun beloning, voelen ze zich meer gewaardeerd en gerespecteerd door hun werkgever. Dit kan de algehele tevredenheid en betrokkenheid bij het werk vergroten.
 • Fiscale Voordelen
  Afhankelijk van de keuzes die werknemers maken, kunnen er fiscale voordelen zijn verbonden aan bepaalde componenten van het cafetariasysteem. Zo kunnen bijvoorbeeld fietsplannen of opleidingsbudgetten belastingvoordelen bieden, wat resulteert in een netto belastingbesparing voor de werknemer.

Voordelen cafetariasysteem voor werkgevers

 • Talent aantrekken en behouden
  Het aanbieden van een flexibel beloningssysteem helpt bij het aantrekken en behouden van talent. Het geeft werkgevers een concurrentievoordeel in de krappe arbeidsmarkt.
 • Kostenbeheersing
  Door werknemers meer keuzes te geven over hun beloning, kan je als werkgever beter budgetteren en kosten beheersen. De werkgever betaalt alleen voor de voordelen die werknemers daadwerkelijk kiezen, wat kan resulteren in kostenbesparingen op lange termijn.
 • Werknemersbetrokkenheid
  Een flexibel beloningssysteem kan de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers vergroten, wat op zijn beurt de productiviteit en het bedrijfsresultaat ten goede komt.

Cafetariasysteem kostenneutraal voor werkgevers

Op 3 april 2024 heeft de Belastingdienst in een Kennisgroepstandpunt bekend gemaakt dat zij akkoord is met een afspraak tussen werkgever en werknemer, dat de eindheffing WKR en het voordeel van lagere premies werknemersverzekeringen worden verrekend met het brutoloon. De toepassing van het cafetariasysteem is dan voor de werkgever kostenneutraal.

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld

 Vergoeding voor zonnepanelen € 1.000
 Bij: eindheffing WKR  € 800
 Af: voordeel lagere werkgeverslasten  - € 360
 Lager brutoloon  € 1.440
   
 Dit geeft aan lager nettoloon  € 835
 Maar ontvangst netto vergoeding  € 1.000
 Voordeel voor werknemer  € 165

Een vergoeding voor iets dat belastingvrij verstrekt mag worden (eventueel binnen fiscale grenzen), bijvoorbeeld een opleiding of een vergoeding van reiskosten, is vrij van eindheffing WKR. De inhouding op het brutoloon is dan dus veel lager en het fiscale voordeel voor de werknemer is veel groter.

De Belastingdienst beschouwt vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot een bedrag van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar gebruikelijk. Als het meer is dan € 2.400 per jaar dan moet, wat de Belastingdienst betreft, nagegaan worden of de vergoedingen bij elkaar nog gebruikelijk zijn om te verstrekken aan een werknemer.

Conclusie

Het cafetariasysteem biedt zowel werknemers als werkgevers tal van voordelen en kan fiscale voordelen bieden, en is dus een waardevol instrument in het moderne beloningsbeleid. Ben je benieuwd hoe het cafetariasysteem in jouw onderneming en voor jouw personeel geïmplementeerd kan worden, neem dan gerust contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Martin Boekestijn

Martin Boekestijn

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)