Een jaarrekening voor micro-ondernemingen: dit staat erin

In de eerste plaats stellen we jaarrekeningen op omdat de wet dit voorschrijft. De jaarrekening is de basis voor de financiële verantwoording van je bedrijf en voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit is te vergelijken met je administratie, wat de basis is van je onderneming.

Op basis van de jaarrekening kan je echter ook zelf een verantwoord oordeel vormen over jouw onderneming. En andere partijen zoals aandeelhouders, financiers, investeerders en crediteuren kunnen weloverwogen financiële besluiten over je onderneming nemen.

Groottecriteria jaarrekening

De inhoud van de jaarrekening wordt bepaald op basis van de grootte van je onderneming. De wetgeving hiervan is in 2015 gewijzigd, met als meest ingrijpende verandering de groottecriteria. Er is een nieuwe categorie bij gekomen: de micro-onderneming. Je bent een micro-onderneming als je onderneming voldoet aan twee van de drie criteria in twee opeenvolgende jaren:

Grootte   Balanstotaal   Netto-omzet   Aantal medewerkers 
Micro < 350.000 <700.000 <10

Onderdelen jaarrekening micro-onderneming

Een micro-onderneming mag een verkorte jaarrekening opstellen die alleen bestaat uit een verkorte balans en winst- en verliesrekening. Aan de activazijde van de balans staat alleen nog het totaal van de vaste en vlottende activa. Aan de passivazijde staan de posten eigen vermogen, voorzieningen en schulden, ook getotaliseerd. De winst- en verliesrekening wordt slechts op hoofdcategorieën weergegeven, dus zonder toelichting. De grondslagen en overige gegevens achterwege kunnen in de verkorte jaarrekening ook achterwege blijven.

Een micro-entiteit blijft wel verplicht om jaarlijks cijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit mag beperkt blijven tot de verkorte balans. Concurrerende bedrijven kunnen hierdoor maar weinig informatie uit deze cijfers halen.

Informatiebehoefte

Je zal denken, dit gaat mij veel tijd én geld besparen. Doe mij maar zo’n ‘micro-jaarrekening’. De administratieve lastenverlichting zit echter niet zozeer in de rapportage. Doordat rapportages zoveel mogelijk gestandaardiseerd en gedigitaliseerd zijn, maakt het voor ons niet veel uit of we een verkorte of uitgebreide rapportage maken. De vraag is: wat is de informatiebehoefte van jou en de eventuele andere gebruikers van jouw jaarrekening?

Ik bespreek graag met jou of jouw onderneming voldoet aan het regime van de micro-entiteiten en wat jouw informatiebehoefte is. Heb je een onderneming zonder activiteiten of heb je per maand of per kwartaal al rapportages tot je beschikking, dan kies je sneller voor een zo beperkt mogelijke jaarrekening en publicatie.

Vragen staat vrij: ik help je graag vooruit!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Jacqueline Steeneveld

Jacqueline Steeneveld

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer