Verkoop onderneming met een earn-out vergoeding

Bij de verkoop van een onderneming kunnen partijen overeenkomen dat een deel van de koopprijs pas verschuldigd is nadat een of meer overeengekomen specifieke resultaten zijn behaald binnen een bepaalde periode na de transactiedatum: een zogenoemde earn-out regeling.

Waarom

Er kunnen verschillende redenen zijn om een earn-out regeling overeen te komen. Bijvoorbeeld bij gebrek aan financiering, om het gat tussen de vraagprijs en de prijs die de koper bereid is te betalen te overbruggen, of om te zorgen voor een evenwichtige allocatie van risico’s als de verkoper (nagenoeg) geen garanties wil geven.

Voorwaarden

Een earn-out regeling zal in de regel afhankelijk zijn van toekomstige resultaten. Een earn-out regeling kan echter ook afhankelijk zijn van niet-financiële voorwaarden. Zo kan een voorwaarde bijvoorbeeld ook zijn dat de verkoper gedurende de earn-out periode werkzaam moet blijven bij de doelvennootschap. De duur van een earn-out periode is in de regel twee tot vijf jaar.

Complicaties

Wat nou als de koper de gestelde omzettargets niet haalt? Vist de verkoper dan achter het net? Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. In het algemeen heeft de koper namelijk een inspanningsverplichting om te zorgen dat de verkoper een maximale earn-out behaalt. De omvang van de inspanningsverplichting wordt bepaald door de concrete omstandigheden van het geval. Van belang hierbij is hetgeen partijen tijdens de onderhandelingen over en weer hebben verklaard en wat zij dienaangaande van elkaar mochten verwachten. Schiet de koper tekort in zijn verplichtingen dan kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de verkoper. Uit jurisprudentie volgt dat de schade kan bestaan uit het bedrag van de earn-outbetaling die de koper had ontvangen zonder de tekortkomingen.

De verkoper die vergeet de koper schriftelijk in gebreke te stellen in verband met de tekortkoming van de inspanningsverplichting, zal zijn vordering alsnog zien stranden bij de rechter.

Onderneming verkopen

Schiet de koper tekort als hij de onderneming verkoopt tijdens de earn-out regeling? Nee, een earn-out regeling doet in beginsel geen afbreuk aan de vrijheid van de koper om de doelvennootschap binnen de earn-out periode te verkopen. Een verkoop brengt immers niet automatisch met zich mee dat de koper niet wordt toegestaan om te voldoen aan haar inspanningsverplichtingen. Als de verkoper niet wil dat de doelvennootschap binnen de earn-out periode wordt verkocht, dan is het dus noodzaak om daarover in de koopovereenkomst expliciete afspraken te maken.

Conclusie

De koper heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat de verkoper een maximale earn-out behaalt. Hoe ver deze verplichting reikt is afhankelijk van de bedoeling van partijen en wat ze hierover zijn overeengekomen. Let daarom goed op de formulering van de earn-out regeling.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ellen Metselaar

Ellen Metselaar

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer