Helemaal Hollands

Dat was het thema van het Varend Corso Westland 2018. Ik mocht daar als ‘stem van het corso’ drie dagen lang de meer dan vijfhonderdvijftig duizend bezoekers welkom heten.

Helemaal Hollands is ook het gekrakeel rondom de afschaffing van de dividendbelasting. Dat dit nog eens een trending topic zou worden had niemand zien aankomen.

Vele van ons zullen zich ook niet kunnen herinneren ooit dividendbelasting te hebben betaald. En als je het al had betaald kreeg je het meestal via je aangifte inkomstenbelasting weer terug.

Juist nuttig, zou je dan denken, als je een belasting gaat afschaffen waar je feitelijk toch weinig last van hebt. Dat scheelt in ieder geval weer een paar ambtenaren.

Omdat ik verwacht dat wij de komende weken overspoeld zullen worden met berichtgeving rondom de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting, leek het mij een goed idee om mijn blog deze keer te gebruiken om enige feiten met betrekking tot de dividendbelasting op een rijtje te zetten.

Wat is dividendbelasting?

Deze belasting moet worden afgedragen door een besloten dan wel naamloze vennootschap als er winst wordt uitgekeerd. Deze winstuitkering wordt dividend genoemd en hierop moet de uitkerende vennootschap 15% dividendbelasting inhouden en afdragen. Dit is ook het antwoord op de vraag waarom de afschaffing van de dividendbelasting de overheid ineens 600 miljoen euro meer gaat kosten. Bedrijven maken door de economische groei meer winst en zullen daarom meer gaan uitkeren aan hun aandeelhouders (althans dat verwacht onze staatssecretaris).

Wat gebeurt er met de dividendbelasting bij een Nederlandse belastingplichtige die dividend van een Nederlandse vennootschap krijgt uitgekeerd?

In grote lijnen bestaan hier twee situaties:

  1. Je hebt minder dan 5% van de aandelen in de vennootschap die het dividend uitkeert: in dat geval krijg je alle op jouw dividend ingehouden dividendbelasting terug;
  2. Je hebt meer dan 5% van de aandelen in de vennootschap die het dividend uitkeert: in dat geval ben je 25% inkomstenbelasting over het dividend verschuldigd. Je mag de ingehouden dividendbelasting vervolgens als voorheffing in mindering brengen op de door jou verschuldigde inkomstenbelasting.

Conclusie: het maakt voor een Nederlandse belastingplichtige niet uit of de dividendbelasting wordt afgeschaft!

Wat gebeurt er met de dividendbelasting bij een buitenlands belastingplichtige die dividend krijgt uitgekeerd?

Ook hier bestaan in grote lijnen twee situaties:

  1. Degene die het dividend ontvangt mag de dividendbelasting verrekenen met de in het eigen land verschuldigde belasting. Voor deze groep aandeelhouders (Amerikanen vallen hier bijvoorbeeld onder) maakt het dus ook niet uit of de dividendbelasting wordt afgeschaft. Immers als Nederland geen dividendbelasting meer inhoudt op het ontvangen dividend, zal het thuisland alsnog belasting heffen over deze inkomsten.
  2. Degene die het dividend ontvangt, mag de belasting niet (helemaal) verrekenen met de in het eigen land verschuldigde belasting. Voor deze groep aandeelhouders (Britten vallen hier bijvoorbeeld onder) pakt het afschaffen van de dividendbelasting wel voordelig uit.

Net als jullie ben ik heel benieuwd of het kabinet vasthoudt aan haar besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Persoonlijk zie ik meer in het afschaffen van de erfbelasting.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ab Rood

Ab Rood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer