Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van je vaste kosten en de mate van omzetderving, krijg je een belastingvrije tegemoetkoming voor je vaste lasten. Je krijgt deze tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 30%. De onderneming moest op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De volgende TVL periodes gelden:

 • TVL juni 2020 – september 2020
 • TVL Q4 2020 - oktober 2020 – december 2020
 • TVL Q1 2021 - januari 2021 – maart 2021
 • TVL Q2 2021 - april 2021 – juni 2021

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen wijzigen per aanvraagperiode. Bij de eerste aanvraag kwamen slechts enkele SBI-codes in aanmerking. Inmiddels is de regeling voor bijna alle SBI-codes toegankelijk. Zie voor de exacte voorwaarden de website van de RVO.

Door het invullen van de adviestool van de RVO kan je zien of je in aanmerking komt voor de TVL. Vanaf 1 januari 2021 is de regeling als volgt: 

 • Indien de omzet met 30% is verminderd, krijg je een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten.
 • Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt op basis van CBS cijfers bepaald
 • Voor bedrijven met minder dan 250 werknemers is het maximum € 330.000
 • Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers is het maximum € 400.000
 • Een bedrijf moet minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben volgens de berekening om voor TVL in aanmerking te komen
 • Het minimale bedrag aan TVL bedraagt € 1.500
 • Omdat de detailhandel in de non-food verplicht moest sluiten is over het eerste kwartaal 2021 een opslag voorraad gesloten detailhandel (VGD) beschikbaar. Er is een lijst van SBI-codes van winkels die in aanmerking komen voor de VGD. Dit betreft met name detailhandel. Je hebt recht op 21% van het percentage in de TVL van 85%. Je krijgt dan een vergoeding van 17,85% (21% * 85%) van het omzetverlies. Het maximum bedraagt € 200.000.

In het 4e kwartaal 2020 hadden de ondernemers in de horeca recht op een subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten (HVA). Deze bedroeg minimaal 2,8% van het omzetverlies en liep op naarmate een groter omzetverlies ontstond. Het maximum bedroeg € 20.160.


TVL Q1 2021 kan naar verwachting vanaf begin februari 2021 aangevraagd worden. TVL Q2 2021 kan naar verwachting vanaf mei 2021 aangevraagd worden. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD benodigd.

Voor ondernemers in de evenementenbranche en toeleveranciers daarvan is een specifieke module voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Deze bedraagt 33,3% van de TVL-subsidie van het derde kwartaal 2020. Het minimumbedrag is € 750 en het maximumbedrag € 16.650. Deze zogenoemde evenementenmodule voor het vierde kwartaal gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open voor een periode van vier weken. De andere volgt in het eerste kwartaal van 2021. Over de aanvraagprocedure en voorwaarden wordt later meer bekend gemaakt.

Indien een ondernemer in aanmerking komt voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kan geen gebruik worden gemaakt van de evenementenmodule.

Geef je werkelijke omzet door voor 1 april 2021

Vóór 1 april 2021 moet de werkelijke omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 worden doorgegeven aan de RVO. De ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben hierover eind februari 2021 een mailverzoek ontvangen.

Bij voorkeur moeten de btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020 worden bijgevoegd. Als er geen btw-aangiften zijn, mag ook een pdf of uitdraai van de omzet over het 2e en 3e kwartaal van 2019 uit het eigen boekhoudprogramma worden bijgevoegd. De bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
Als er geen bewijsstukken worden ingediend, moet de ontvangen tegemoetkoming terugbetaald worden.

Binnen 16 weken ontvangen de ondernemers vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar ze recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie. Jouw maximum staat in de verleningsbrief.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.