Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van je vaste kosten en de mate van omzetderving, krijg je een belastingvrije tegemoetkoming voor je vaste lasten. Je krijgt deze tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 30%. Jouw onderneming moest op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De volgende TVL periodes gelden:

 • TVL juni 2020 – september 2020
 • TVL Q4 2020 - oktober 2020 – december 2020
 • TVL Q1 2021 - januari 2021 – maart 2021
 • TVL Q2 2021 - april 2021 – juni 2021

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen wijzigen per aanvraagperiode. Bij de eerste aanvraag kwamen slechts enkele SBI-codes in aanmerking. Inmiddels is de regeling voor bijna alle SBI-codes toegankelijk. Zie voor de exacte voorwaarden de website van de RVO.

Op 11 maart 2021 is bekend gemaakt dat ondernemers met een beroep op de hardheidsclausule in aanmerking kunnen komen voor de TVL, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, als de werkelijke hoofdactiviteit van de onderneming afwijkt van de activiteitenomschrijving in het Handelsregister. Je moet als ondernemer kunnen aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020, in werkelijkheid anders waren dan blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister.

Vul de adviestool van de RVO in om te zien of je aanmerking komt voor de TVL.

Overzicht voorwaarden per kwartaal

  Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Subsidieperiode  juni - september 2020  oktober - december 2020  januari - maart 2021  april - juni 2021 juli-september 2021

Minimale omzetverslies

>30% >30% >30% >30% >30%
Omzetperiode 1/3 omzet Q2 2020 en
juni - september 2020
oktober t/m december 2020 januari t/m maart 2021 april t/m juni 2021 juli t/m september 2021
Referentieomzet 1/3 omzet Q2 2019 en
juni - september 2019
oktober t/m december 2019  januari t/m maart 2021 

april t/m juni 2021 of juli t/m september 2020

juli t/m september 2019
of
juli t/m september 2020
Beperking SBI-code? Ja, alleen getroffen sectoren Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings Nee, behalve kredie- en financiële instellingen en holdings Nee, behalve krediet- en
financiële instellingen en holdings

Minimum vaste lasten

 € 4.000  € 3.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500
Aantal werknemers  <250 <250 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Subsidiepercentage  50% 50% - 70% 85% 100% 100%
Minimale subsidie  € 1.000 € 750 € 1.500 € 1.500 € 1.500
Maximale subsidie € 50.000 € 90.000 < 250 werknemers: €550.000
> 250 werknemers: €600.000
< 250 werknemers: €550.000
> 250 werknemers: €600.000
< 250 werknemers: € 550.000
> 250 werknemers: € 600.000

Aanvraagperiode

gesloten
(30 juni tot 30 oktober 2020) 
gesloten
(25 november 2020 tot 29 januari 2021) 
gesloten
(15 februari tot 30 april 2021, 17:00 uur) 
open
(25 juni 2021 tot en met 20 augustus 2021, 17:00 uur)
nog niet open
(vanaf 31 augustus 08:00 uur tot en met 26 oktober 17:00 uur)
Definitieve aanvraag vóór 1 april 2021 vóór 1 juli 2021  vóór 1 oktober 2021   nnb nnb
Accountantsverklaring Nee Nee

Ja, voor aanvragen >€125.000. Controleplichtig? Dan 'rapport van feitelijke bevindingen'. Niet controleplichtig? Dan samenstelverklaring

Ja, voor aanvragen >€125.000. Controleplichtig? Dan 'rapport van feitelijke bevindingen'. Niet controleplichtig? Dan samenstelverklaring  Ja, voor aanvragen > € 125.000.
Controleplichtig? Dan 'rapport van feitelijke bevindingen'
Niet controleplichtig? Dan samenstelverklaring.
Opslag          
Opslag horeca voorraadaanpassing Nee  Ja, 5,6%  Nee  Nee

Nee

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel Nee Ja, 5,6% voor non-food detailhandel, maximaal €20.160  Ja, 21% voor non-food detailhandel, maximaal €300.000  Nee Nee
Opslag reisbranche Nee Nee Ja, 3,4%  Nee Nee
Opslag land- en tuinbouw Nee Nee Ja, 21%  Ja, 21%, maximaal €225.000 voor de hele coronaperiode in 2021 Ja, 21%,
maximaal € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021
Aanvullende modules          
Evenementen module Nee Ja Ja  Nee Nee
Startersregeling Nee Nee Ja Ja Ja

 

Toelichting bij voorwaarden TVL Q2/Q3 2021

De voorwaarden voor TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 zijn aan elkaar gelijk. Dit betekent dat:

 • het subsidiepercentage 100% bedraagt. Dit geldt ook voor de land- en tuinbouwsector.
 • TVL Q2 kan worden aangevraagd.
 • voor de aanvraag eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig is.
 • de opslag voor de reissector (AR) en de non-food detailhandel (VGD) niet geldt voor TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021.
 • de opslag voor land- en tuinbouwbedrijven wel geldt voor de TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021. De opslag blijft 21%.
 • wanneer een TVL-aanvraag wordt ingediend van meer dan € 125.000, bij de vaststelling een accountsverklaring nodig is. Het soort accountantsverklaring hangt af van de vraag of de onderneming op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is. Als de onderneming controleplichtig is, dan is een 'rapport van feitelijke bevindingen' nodig. Als de onderneming niet controleplichtig is, dan is een samenstellingsverklaring nodig.

Voor veel ondernemers is de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen omzet, waardoor zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie ontvingen. Om deze ondernemers in het 2e kwartaal zoveel mogelijk te helpen, is het mogelijk om bij TVL Q2 2021 als referentieperiode te kiezen uit twee verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

Starters

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei 2021 een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze groep ondernemers kon geen of beperkt gebruikmaken van de huidige TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor überhaupt niet in aanmerking kwamen.
Om als MKB’er of ZZP’er in aanmerking te komen voor de 'startersregeling' van de TVL, moet aan dezelfde voorwaarden van de algemene TVL-regeling worden voldaan. Daarnaast geldt dat indien de inschrijfdatum bij de KvK ligt in de periode tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 én de aangevraagde subsidie is hoger dan € 25.000, er een verklaring van een onafhankelijke deskundige worden bijgevoegd. De verklaring omvat (i) het opgegeven omzetverlies en (ii) de echtheid van de onderneming.

Voor de startersregeling van de TVL geldt dat een startende onderneming niet in aanmerking komt als deze deel uitmaakt van een groep van twee of meer ondernemingen. Dat wordt niet gezien als starter. Dit geldt bijvoorbeeld voor dochterondernemingen, werkmaatschappijen of een nieuw filiaal onder een aparte bv.

Aanvragen voor TVL Q2 kunnen nu worden gedaan. Voor de referentieperiode kan uit verschillende perioden worden gekozen.

Start onderneming  Referentieperiode
Tussen 1 april en 30 juni 2019     Q3 2019 of Q3 2020
 
Tussen 1 juli en 30 september 2019 Q4 2019 of Q3 2020
Tussen 1 oktober en 31 december 2019 Q1 2020 of Q3 2020
Tussen 1 januari en 31 maart 2020 Q2 2020 of Q3 2020
Tussen 1 april en 30 juni 2020     Q3 2020

eHerkenning

Sinds12 april 2021 is het verplicht de TVL aan te vragen met eHerkenning niveau 3. Dit geldt voor de TVL Q1 en Q2 2021. Aanvragen met DigiD blijven wel mogelijk als je bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Betalingsregeling

Heb je het verwachte omzetverlies toch te hoog ingeschat, dan kan dat een van de redenen zijn waarom je (een deel van) de TVL moet terugbetalen. In deze tijd kan dat een extra zorg zijn. Daarom zijn er ruime terugbetalingsmogelijkheden. Ook maatwerk in de vorm van een persoonlijke betalingsregeling is een optie.

Mogelijkheden terugbetalen
Kan je het te veel betaalde voorschot niet in een keer terugbetalen, vraag dan een betalingsregeling aan die bij je past:

 • Betaling in 6 maandelijkse termijnen.
 • Betaling in 12 maandelijkse termijnen.
 • Een persoonlijke betalingsregeling. Hiervoor wordt contact met je opgenomen.

Moet je voor meer TVL-periodes terugbetalen, dan volgen de terugbetalingen (en betalingsregelingen) na elkaar. Verschillende periodes kunnen namelijk niet met elkaar verrekend worden.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.