Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van je vaste kosten en de mate van omzetderving, krijg je een belastingvrije tegemoetkoming voor je vaste lasten. Je krijgt deze tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 30%. Jouw onderneming moest op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De volgende TVL periodes gelden:

 • TVL juni 2020 – september 2020
 • TVL Q4 2020 - oktober 2020 – december 2020
 • TVL Q1 2021 - januari 2021 – maart 2021
 • TVL Q2 2021 - april 2021 – juni 2021

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen wijzigen per aanvraagperiode. Bij de eerste aanvraag kwamen slechts enkele SBI-codes in aanmerking. Inmiddels is de regeling voor bijna alle SBI-codes toegankelijk. Zie voor de exacte voorwaarden de website van de RVO.

Op 11 maart 2021 is bekend gemaakt dat ondernemers met een beroep op de hardheidsclausule in aanmerking kunnen komen voor de TVL, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, als de werkelijke hoofdactiviteit van de onderneming afwijkt van de activiteitenomschrijving in het Handelsregister. Je moet als ondernemer kunnen aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020, in werkelijkheid anders waren dan blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister.

Vul de adviestool van de RVO in om te zien of je aanmerking komt voor de TVL.

Overzicht voorwaarden per kwartaal

  Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
Subsidieperiode  juni - september 2020  oktober - december 2020  januari - maart 2021  april - juni 2021

Minimale omzetverslies

>30% >30% >30% >30%
Omzetperiode 1/3 omzet Q2 2020 en
juni - september 2020
oktober t/m december 2020 januari t/m maart 2021 april t/m juni 2021
Referentieomzet 1/3 omzet Q2 2019 en
juni - september 2019
oktober t/m december 2019  januari t/m maart 2021 

april t/m juni 2021 of juli t/m september 2020

Beperking SBI-code? Ja, alleen getroffen sectoren Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings Nee, behalve kredie- en financiële instellingen en holdings

Minimum vaste lasten

 € 4.000  € 3.000 € 1.500 € 1.500
Aantal werknemers  <250 <250 n.v.t. n.v.t.
Subsidiepercentage  50% 50% - 70% 85% 100%
Minimale subsidie  € 1.000 € 750 € 1.500 € 1.500
Maximale subsidie € 50.000 € 90.000 < 250 werknemers: €550.000
> 250 werknemers: €600.000
< 250 werknemers: €550.000
> 250 werknemers: €600.000

Aanvraagperiode

gesloten
(30 juni tot 30 oktober 2020) 
gesloten
(25 november 2020 tot 29 januari 2021) 
gesloten
(15 februari tot 30 april 2021, 17:00 uur) 
nog niet open
(naar verwachting medio mei 2021) 
Definitieve aanvraag vóór 1 april 2021 vóór 1 juli 2021  vóór 1 oktober 2021   nnb
Accountantsverklaring Nee Nee

Ja, voor aanvragen >€125.000. Controleplichtig? Dan 'rapport van feitelijke bevindingen'. Niet controleplichtig? Dan samenstelverklaring

Ja, voor aanvragen >€125.000. Controleplichtig? Dan 'rapport van feitelijke bevindingen'. Niet controleplichtig? Dan samenstelverklaring 
Opslag        
Opslag horeca voorraadaanpassing Nee  Ja, 5,6%  Nee  Nee
Voorraadsubsidie gesloten detailhandel Nee Ja, 5,6% voor non-food detailhandel, maximaal €20.160  Ja, 21% voor non-food detailhandel, maximaal €300.000  Nee
Opslag reisbranche Nee Nee Ja, 3,4%  Nee
Opslag land- en tuinbouw Nee Nee Ja, 21%  Ja, 21%, maximaal €225.000 voor de hele coronaperiode in 2021
Aanvullende modules        
Evenementen module Nee Ja Ja  Nee
Startersregeling Nee Nee Ja Ja

 

Toelichting bij voorwaarden TVL Q2 2021

Vooralsnog zijn de voorwaarden voor TVL Q2 2021 gelijk aan voorgaande TVL-regelingen. Inmiddels is bekend dat:

 • het subsidiepercentage stijgt van 85% naar 100%. Dit geldt ook voor de land- en tuinbouwsector.
 • de TVL vanaf meimedio juni 2021 aangevraagd kan worden.
 • voor de aanvraag eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig is.
 • de opslag voor de reissector (AR) en de non-food detailhandel (VGD) niet geldt voor TVL Q2 2021.
 • de opslag voor land- en tuinbouwbedrijven wel geldt voor de TVL Q2 2021. De opslag blijft 21%.
 • wanneer een TVL-aanvraag wordt ingediend van meer dan € 125.000, bij de vaststelling een accountsverklaring nodig is. Het soort accountantsverklaring hangt af van de vraag of de onderneming op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is. Als de onderneming controleplichtig is, dan is een 'rapport van feitelijke bevindingen' nodig. Als de onderneming niet controleplichtig is, dan is een samenstellingsverklaring nodig.

Voor veel ondernemers is de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen omzet, waardoor zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie ontvingen. Om deze ondernemers in het 2e kwartaal zoveel mogelijk te helpen, is het mogelijk om bij TVL Q2 2021 als referentieperiode te kiezen uit twee verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

Starters

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei 2021 een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze groep ondernemers kon geen of beperkt gebruikmaken van de huidige TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor überhaupt niet in aanmerking kwamen.

Om als MKB’er of ZZP’er in aanmerking te komen voor de 'startersregeling' van de TVL, moet aan veel van de voorwaarden van de algemene TVL-regeling worden voldaan. Dat betekent dat:

 • het omzetverlies tenminste 30% moet bedragen.
 • de vaste laten tenminste € 1.500 per kwartaal moeten bedragen.
 • Q3 2020 geldt als referentieperiode voor het bepalen van het omzetverlies.
 • de onderneming in Nederland gevestigd moet zijn, op een andere vestiging dan het huisadres.
 • het subsidiepercentage 85% blijft.
 • het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal 2021 € 124.999 is.
 • bij een subsidiebedrag van meer dan € 25.000 een verklaring van een derde deskundige nodig is. De verklaring van een deskundige derde is een extra controle voor het opgegeven omzetverlies en de echtheid van de onderneming

Voor de startersregeling van de TVL geldt dat een startende onderneming niet in aanmerking komt als deze deel uitmaakt van een groep van twee of meer ondernemingen. Dat wordt niet gezien als starter. Dit geldt bijvoorbeeld voor dochterondernemingen, werkmaatschappijen of een nieuw filiaal onder een aparte bv.

Aanvragen kunnen worden gedaan sinds 31 mei 2021 tot 12 juli 2021, 17.00 uur.

eHerkenning

Sinds12 april 2021 is het verplicht de TVL aan te vragen met eHerkenning niveau 3. Dit geldt voor de TVL Q1 en Q2 2021. Aanvragen met DigiD blijven wel mogelijk als de aanvrager bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.