Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de regeling 'Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB' (TVL). Afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van je vaste kosten en de mate van omzetderving, krijg je een belastingvrije tegemoetkoming voor je vaste lasten. De tegemoetkoming heeft een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober.

TVL compenseert 50% van de vaste lasten als er sprake is van omzetverlies. Per branche is al bepaald hoeveel de vaste lasten gemiddeld zijn, als percentage van de omzet. Je hoeft dus niet je daadwerkelijke vaste lasten te bepalen.

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn:

  • Jouw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis. Dit wordt bepaald door de verwachte omzet van 1 juni 2020 tot en met 31 september 2020, te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Voor 2019 ga je uit van de omzet in de aangiften omzetbelasting. Kom je met een nevenactiviteit in aanmerking voor TVL, dan wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de omzet die is behaald met alleen de nevenactiviteit.
  • Je vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.
  • Jouw onderneming valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat houdt grofweg in dat je minder dan 250 medewerkers in dienst hebt en minder dan € 50 miljoen omzet.
  • Jouw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister, en op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van deze SBI-codes.
  • Voor bepaalde SBI-codes gelden verdere eisen, die lees je hier.
  • Jouw onderneming heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank, en is niet failliet.
  • Jouw onderneming heeft een vestiging in Nederland. Minstens één vestiging heeft een ander adres dan je privéadres. Dit geldt niet voor horeca en ambulante ondernemingen.
  • De tegemoetkoming kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 worden aangevraagd bij RVO. Je ontvangt daarna een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 moet het werkelijke omzetverlies doorgegeven worden. Daarop wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Het verschil met het voorschot ontvang je dan nog, of moet je terugbetalen. 

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.