Aflossen schulden van betalingsuitstel bij Belastingdienst

Ondernemers die wegens corona betalingsuitstel bij de Belastingdienst hebben gekregen, krijgen (maximaal) 36 maanden de tijd om de opgebouwde belastingschuld terug te betalen. De betalingsverplichting start op 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 doet de Belastingdienst aan jou een voorstel voor een betalingsregeling. Dit voorstel bevat:

  • een definitief overzicht van de belastingschuld
  • de voorwaarde van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling.

De eerste aflossing moet uiterlijk 31 juli 2021 zijn overgemaakt. Iedere volgende termijn vervalt telkens een maand later. Je kunt van het betalingsschema afwijken als je aannemelijk maakt dat het voor jou redelijkerwijs niet mogelijk is in juli 2021 met aflossen te beginnen. Je kunt in dat geval op een later moment beginnen met aflossen, maar de belastingschuld moet ook dan uiterlijk 1 juli 2024 volledig zijn afgelost. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen. Als de betalingsregeling loopt, verrekent de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld. Ook wordt er in die periode geen zekerheid gevraagd voor de schuld.

Op 1 januari 2021 eindigt het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Vanaf deze datum moeten alle ondernemers weer belasting betalen zoals voor de coronamaatregelen. Let op: het kan zijn dat het uitstel van betaling eerder afloopt als deze niet is verlengd. Dan begint de betalingsverplichting eerder dan 1 januari 2021.

De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op 0,01% staan. Vanaf 1 januari 2022 gaat die terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.