Aanpassing verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting

Binnen de vennootschapsbelasting kunnen verliezen verrekend worden met winsten uit het voorgaande jaar, of winsten uit de 6 jaren daarna. Vanaf 1 januari 2022 komt de tijdslimiet van 6 jaar te vervallen. De verliesverrekening kan dan onbeperkt voorwaarts plaatsvinden. Deze verruiming gaat ook gelden voor oude verliezen vanaf 2013. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken voor de verdamping van deze oude verliezen. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft 1 jaar.

Naast deze verruiming wordt vanaf 1 januari 2022 ook een maximum ingevoerd voor de hoeveelheid verlies die in een winstjaar kan worden verrekend. Dat maximum is € 1 miljoen + 50% van de winst boven € 1 miljoen. Zo kan er bij een winst van € 5 miljoen straks maximaal € 3 miljoen verlies worden verrekend. Deze beperking geldt voor zowel voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening. Ook geldt deze beperking voor oude verliezen die vanaf 2022 worden verrekend. Verliezen die door de beperking niet kunnen worden verrekend, blijven daarna onbeperkt staan en kunnen in de toekomst met de winsten van andere jaren worden verrekend.

De voorgestelde nieuwe regels zijn een welkome aanpassing voor het mkb. Vanwege de drempel van € 1 miljoen heeft het mkb waarschijnlijk geen last van de voorgestelde beperking, maar profiteer je wel van de mogelijkheid tot onbeperkte voorwaartse verliesverrekening.

Onur Sahin

Onur Sahin

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.