Subsidies glastuinbouw 2022

In dit bericht informeren we je over subsidiemogelijkheden in de glastuinbouw die je nu en binnenkort kunt aanvragen. Wil je gebruik maken van een subsidieregeling of meer informatie voordat je een besluit neemt, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij adviseren en helpen je graag.

 • Investeringen in energie-efficiëntie in de glastuinbouw
  Open van 19 april tot en met 30 juni 2022
 • Subsidie Provincie Zuid Holland 'Zonnig Zuid Holland'
  Deze regeling loopt tot en met 2023 mits budget beschikbaar.
 • MEI Regeling
  Open van 19 april tot en met 3 juni 2022

Investeringen in energie-efficiëntie in de glastuinbouw

Van 19 april tot en met 30 juni 2022 kunnen glastuinders subsidie aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Vraag je deze subsidie aan, dan krijg je maximaal 25% van de investeringskosten die onder de subsidie vallen gesubsidieerd. Per investering is wel een minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld. De subsidieregeling loopt tot en met 2023.

Investeringen die in 2022 in aanmerking komen voor subsidie

 • Tweede energiescherm (geen gevelscherm, verduisteringsscherm of lichtafschermingsscherm).
  o Eisen scherm:
  >45% energiebesparing
  <25% lichtafscherming
  er is al een 1e energiescherm met min. 35% energiebesparing
 • Aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster.
 • Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of –cluster.
 • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.
 • Hogedruk vernevelingsinstallatie, met een druppelgrootte van max. 5 micrometer;
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijde AR-coating;
 • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door full LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

Subsidie Provincie Zuid Holland Zonnig Zuid Holland

Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen installeren, komen in aanmerking voor subsidie. Ook eigenaren die een dak, waterbassin of parkeerterrein aan bijvoorbeeld een energiecoöperatie, ter beschikking willen stellen, kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden aanvragen subsidie

De aanvrager is eigenaar, pachter, of op een andere manier rechthebbende van het dak, waterbassin of parkeerterrein waarop de PV-panelen geïnstalleerd worden. Subsidie kan aangevraagd worden op de volgende activiteiten:

 1. Beschikbaar stellen van een dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie. Voorwaarden: Het dak wordt voor minstens 15 jaar beschikbaar gesteld (en ligt in de provincie ZH) aan de energiecoöperatie en de subsidie bedraagt €5.000 per netaansluiting
 2. Versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest.
  • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met het constructief versterken van het dak
  • de aanschaf van lichtgewicht panelen op een dak dat aantoonbaar constructief niet geschikt is voor conventionele panelen
  • de aanschaf van PV-panelen in combinatie met asbestverwijdering.
  Voorwaarden
  o de aanschaf van PV-panelen in combinatie met asbestverwijdering De PV-panelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kWp
  o het dak / waterbassin / parkeerterrein is gelegen in de provincie Zuid-Holland
  o de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de subsidiabele activiteit plaatsvindt, met een uitzondering op asbestverwijdering
  o de subsidie bedraagt €80 per gerealiseerde kWp met een maximum van €100.000
 3. Zon op waterbassins of parkeerterreinen
  • De aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen vaste constructie boven parkeerterreinen;
  • de aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen drijvende constructie op waterbassins
  Voorwaarden
  o De subsidie wordt gebruikt voor PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen constructie op een waterbassin, of parkeerterrein
  o de subsidie voor PV-panelen op een constructief geschikt te maken waterbassin bedraagt €130 per kWp en op een parkeerterrein €150 per kWp, beide met een maximum van €100.000

De aanvraag wordt pas door de provincie Zuid-Holland in behandeling genomen als deze volledig is. Zorg dus dat je een complete aanvraag hebt ingediend voordat je begint met de subsidiabele activiteit.

MEI Regeling

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2022 is voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Van 19 april tot 3 juni 2022 is deze subsidieregeling open. Heb je plannen op dit gebied, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.