Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

Bron: SRA 

Aangifte schenkbelasting

Als je een schenking ontvangt, moet je mogelijk schenkbelasting betalen. Dat is onder meer afhankelijk van de hoogte van de schenking en een mogelijk beroep op een schenkingsvrijstelling.

Ben je schenkbelasting verschuldigd over een schenking die je dit jaar ontving of nog ontvangt, dan moet jouw aangifte schenkbelasting in principe vóór 1 maart 2024 door de Belastingdienst ontvangen zijn. Je hebt dus nog wel even de tijd.

Of toch al eerder?

In bepaalde gevallen echter, kan het nu al indienen van de aangifte schenkbelasting tot een voordeel leiden. Als je de (voorlopige) aanslag schenkbelasting voor 1 januari 2024 betaalt, verlaagt dat immers jouw banktegoeden op 1 januari 2024, zodat je over een lager rendement de box 3-heffing hoeft te betalen.

Uiterlijk 5 november 2023!

De Belastingdienst kan echter niet garanderen dat je nog voor 1 januari 2024 een (voorlopige) aanslag schenkbelasting ontvangt als je nu jouw aangifte schenkbelasting indient. Heb je vóór 1 januari 2024 nog geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting ontvangen, dan kun je wel gebruikmaken van een goedkeuring van de Belastingdienst. Je mag dan namelijk een bedrag ter grootte van de verschuldigde schenkbelasting van jouw banktegoeden op 1 januari 2024 in box 3 aftrekken.

Let op! Deze goedkeuring geldt alleen als jouw aangifte schenkbelasting uiterlijk 5 november 2023 door de Belastingdienst ontvangen is.

Banktegoeden nooit lager dan € 0

Worden jouw banktegoeden door de aftrek van de verschuldigde schenkbelasting lager dan € 0? Dan moet je in je aangifte voor box 3 € 0 opnemen. De banktegoeden kunnen dus nooit negatief worden door de aftrek.

Tip! Ben je schenkbelasting verschuldigd? Kun je je box 3-heffing verlagen? Onze adviseurs kijken graag met je mee en kunnen zo nodig de aangifte schenkbelasting namens jou indienen.

Deel dit artikel