Hoeveel mag je in 2024 belastingvrij schenken?

Bron: SRA 

Schenken aan kinderen

De meeste vrijstellingen bestaan voor schenkingen aan je kinderen. In 2024 kun je hun belastingvrij € 6.633 schenken. Aan een kind tussen de 18 en 40 jaar mag je eenmalig een vrij te besteden bedrag van € 31.813 schenken. De 40e verjaardag telt hiervoor ook nog mee. Schenk je dit verhoogde bedrag, dan komt in dat jaar de normale vrijstelling van € 6.633 te vervallen.

Dure studie

In plaats van de vrij te besteden verhoogde schenkvrijstelling, mag je de verhoogde schenkvrijstelling ook benutten voor een schenking ten behoeve van een dure studie. Deze vrijstelling ligt hoger en bedraagt € 66.268. Deze vrijstelling geldt ook nu weer alleen voor een kind tussen 18 en 40 jaar, inclusief de 40e verjaardag.

Schenkingen aan derden

Voor een schenking aan een derde geldt in 2024 een vrijstelling van € 2.658. Deze vrijstelling geldt dus bijvoorbeeld voor een schenking aan een kleinkind, neef of vriendin.

Let op! De speciale schenking ten behoeve van de aankoop van een eigen woning is vanaf 2024 niet meer mogelijk.

Ontvanger betaalt

Bij een schenking betaalt de ontvanger ervan de schenkbelasting. Je kunt er als schenker ook voor kiezen zelf de schenkbelasting te betalen, maar houd er dan rekening mee dat dit ook als schenking wordt gezien. Per saldo kun je dan dus minder schenken dan de belastingvrije bedragen.

Schenk je meer dan de vrijstelling?

Schenk je meer dan de genoemde bedragen, dan betalen jouw kinderen 10% belasting over een bedrag tot € 152.368. Vanaf dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 152.368 en 36% vanaf dit bedrag. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 152.368 en 40% vanaf dit bedrag.

Voorbeeld

Je schenkt eind januari 2024 jouw kind van 27 jaar € 200.000. Je hebt nog niet eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dus is de eerste € 31.813 belastingvrij. Vervolgens dient over de volgende € 152.368 10% belasting betaald te worden en over de laatste € 15.819 20%. Er dient dus € 15.236,80 + € 3.163,80 = € 18.400,60 aan schenkbelasting te worden afgedragen.

Deel dit artikel