TEK-accountantsverklaring bij Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)

Heb je vorig jaar de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) aangevraagd, dan heb je in 2023 een voorschot ontvangen. De definitieve tegemoetkoming moet nog worden vastgesteld. Verwacht je een vaststelling boven de € 125.000, dan moet de aanvraag voor de definitieve tegemoetkoming voorzien zijn van een TEK-accountantsverklaring.

TEK-accountantsverklaring

Wil je dat Ruitenburg deze TEK-accountantsverklaring opstelt, neem dan uiterlijk donderdag 29 februari contact met ons op. Bij verzoeken die daarna gedaan worden kunnen wij niet garanderen dat deze op tijd afgerond worden. Het verzoek tot definitieve vaststelling van de TEK moet namelijk uiterlijk op 31 mei zijn ingediend.

Toelichting

De definitieve TEK-subsidie wordt berekend met de modelprijzen gas en elektriciteit 2023. De voorlopige modelprijzen zijn bekend. Eind februari worden de definitieve modelprijzen bekendgemaakt.

  • De voorlopige modelprijs gas 2023 is € 1,36 (drempelprijs bedraagt €1,19). De tegemoetkoming bedraagt 50% van het verschil tussen modelprijs en drempelprijs.
  • De voorlopige modelprijs elektriciteit 2023 is € 0,36 (drempelprijs bedraagt €0,35). De tegemoetkoming bedraagt 50% van het verschil tussen modelprijs en drempelprijs.

Let op: dit zijn voorlopige bedragen, de modelprijzen kunnen nog wijzigen.

Op basis van de aanvraag kan je een voorlopige berekening maken met de Rekentool TEK. Het verbruik waarover de TEK-subsidie wordt berekend staat in het tabblad ‘verbruiksgegevens’ van de TEK-aanvraag in je digitale dossier.

Deel dit artikel