Vraag 2 belangrijke personeelssubsidies aan: MDIEU en SLIM

In september gaan 2 belangrijke personeelssubsidies open: MDIEU en SLIM. Beide subsidies kunnen door vrijwel ieder bedrijf aangevraagd worden en zijn zeer aantrekkelijk qua subsidievoorwaarden.

MDIEU subsidie

Openstelling vanaf 2 september

De MDIEU biedt bedrijven en samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit betekent: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. De MDIEU biedt subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid bevorderen en de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten of om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen.

De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • Bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • Bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • Stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit;
  • Bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
  • Treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU).

Met de MDIEU subsidie kun je HR activiteiten voor 50% financieren met een subsidie van € 75.000 of meer. Let op: 2 september 2024 is de allerlaatste openstelling.

Meer informatie over de MDIEU vind je op de website van Subsidycloud.

SLIM subsidie

Deadline: 30 september 2024

Alternatief voor de MDIEU subsidie is de SLIM. Een SLIM-project is kleiner dan de MDIEU en kan alleen worden aangevraagd door het MKB. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 en maximaal 80% van de totale kosten.

Met de SLIM-subsidie kan je:

  • In kaart brengen welke vaardigheden essentieel zijn voor het bedrijf om up-to-date en competitief te zijn en blijven, zoals het laten maken van een opleidingsplan door een extern expert;
  • In kaart brengen welke scholingsbehoefte medewerkers hebben, zoals een externe coach een persoonlijk ontwikkeladvies laten opstellen tegen een vast bedrag per medewerker;
  • Het stimuleren van leren en ontwikkelen tijdens het werk. Bijvoorbeeld door het opzetten van een e-learning portaal of systematiek om duurzaam te leren. Dit onderdeel mag intern uitgevoerd worden; een extern expert inhuren mag, maar hoeft niet.

Meer informatie over de SLIM vind je op de website van Subsidycloud.

Deel dit artikel