Van oudedagsverplichting naar lijfrente

Nu het opbouwen van pensioen in eigen beheer ten einde komt, moet je gaan kiezen wat je met je reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. Kies je voor omzetting in een oudedagsverplichting? Dan heb je daarna nog wat keuzemogelijkheden. Je mag de oudedagsverplichting namelijk ook afkopen of gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij.

Oudedagsverplichting

Besluit je voor het tegen de fiscale waarde omzetten van je pensioen in een oudedagsverplichting, dan houd je het geld en je aanspraak voor de oude dag binnen de bv. Na omzetting mag je de oudedagsverplichting echter, op de jaarlijkse oprenting na, niet verder meer aanvullen. Doordat de rente op sparen momenteel erg laag is, zal de oudedagsverplichting met de jaarlijkse oprenting niet hard groeien. Het is dus onzeker hoeveel ‘pensioen’ je bv later aan jou kan uitkeren.

Let op! Omzetten van je fiscale pensioenaanspraak in een oudedagverplichting kan tot en met 31 december 2019. Voor omzetting is de toestemming van je partner vereist.

Oudedagsuitkeringen

Bij het bereiken van je pensioendatum (de AOW-leeftijd), ontvang je vanuit de bv twintig jaar lang oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase. Gaan de uitkeringen eerder in dan de AOW-gerechtigde leeftijd (maximaal vijf jaar vóór die leeftijd), dan moet deze twintigjaarstermijn worden verlengd met die extra jaren.

Lijfrente

Je mag de oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Deze omzetting van oudedagsverplichting naar lijfrente kan tot aan je pensioendatum op ieder gewenst moment. Tot uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mag de oudedagsverplichting nog worden gebruikt voor een lijfrente.

Let op! Zodra de uitkeringen uit de oudedagsverplichting gaan lopen is het in principe niet meer mogelijk de oudedagsverplichting nog te gebruiken voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Afkopen

Het is ook mogelijk om de oudedagsverplichting alsnog af te kopen. Doe je dat in 2017, 2018 of 2019 dan kun je nog profiteren van de belastingkorting. Na 2019 ben je bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.