Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2017

Als particulier met zonnepanelen kun je de btw met betrekking tot je zonnepanelen terugvragen. In deze Advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij terug levert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt op de aankoop en onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat je de btw op de aankoop en onderhoud van zonnepanelen op je woning kunt terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je jezelf aanmelden bij deze dienst.

Let op! Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kun je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan je energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van uw energieleverancier voor de door jouw geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jouw geleverde stroom verrekend met de door jouw afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jouw geleverde stroom.

Tip: Indien je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai) meter. Met beide meters is sprake van een vergoeding.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zul je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je terug levert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van je teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die u zelf verbruikt, kunt u niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kun je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op je btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting maar exclusief btw die je voor stroom aan je energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de correctie btw ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van je zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait niet-geïntegreerde zonnepanelen Forfait geïntegreerde zonnepanelen


0 - 1000                                                    € 20                                                               € 5

1001- 2000                                               € 40                                                               € 10

2001 – 3000                                             € 60                                                               € 20

3001 - 4000                                              € 80                                                               € 30

4001 - 5000                                              € 100                                                             € 40

5001 - 6000                                              € 120                                                             € 50

6001 - 7000                                              € 140                                                             € 60

7001 - 8000                                              € 160                                                             € 70

8001 - 9000                                              € 180                                                             € 80

9001 - 10.000                                           € 200                                                             € 90

Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van uw zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op! Als je gebruik maakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan je energieleverancier.

Geen forfaits?

Wil je geen gebruik maken van de forfaits, dan dien je zelf vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Jouw energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met je teruglevering. Daarnaast moet je over je teruglevering btw in rekening brengen aan je energieleverancier.

Verzoek administratieve ontheffing

Voor de jaren na het jaar van aanschaf kun je verzoeken om administratieve ontheffing op het moment dat je per saldo niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Doe dit zo snel mogelijk, dan hoef je in het jaar daarop niet langer btw af te dragen en aangifte te doen. Dit betekent echter ook dat je vanaf dat moment geen recht meer hebt op btw-aftrek.

Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kan de administratieve ontheffing met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment waarop het verzoek is ingediend. Je hoeft dan dus niet te wachten tot het volgende jaar. Overleg met je adviseur of je voldoet aan de voorwaarden.

Tip: Een verzoek om administratieve ontheffing heeft geen gevolgen voor je verzoek om teruggaaf dat betrekking heeft op een voorliggende periode.

Zonnepanelen van voor 20 juni 2013

Heb je voor 20 juni 2013 zonnepanelen op je woning laten plaatsen? Dan komt de Belastingdienst over het algemeen niet meer aan je verzoek om teruggaaf tegemoet.

Voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 gefactureerd zijn, verleent de Belastingdienst namelijk alleen een teruggaaf als je je tijdig als btw-ondernemer hebt aangemeld. Tijdig wil zeggen: binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gefactureerd.

Bijvoorbeeld: je hebt op 10 maart 2013 een factuur ontvangen voor plaatsing van je zonnepanelen. Alleen indien je zich voor 1 mei 2013 hebt gemeld als btw-ondernemer, zal de Belastingdienst de btw aan jou teruggeven.

Let op! Over het niet verlenen van de btw-teruggaaf door de Belastingdienst loopt momenteel nog een procedure bij de Hoge Raad.

Zonnepanelen vanaf 20 juni 2013

Voor zonnepanelen die vanaf 20 juni 2013 gefactureerd zijn, verleent de Belastingdienst een teruggaaf als je je binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen als btw-ondernemer hebt aangemeld én het verzoek tot teruggaaf hebt ingediend.

Tot slot

Als particulier kun je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op je woning terugvragen. In deze Advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.