Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht


Heb je de btw aan je afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doe je dat niet, dan betaal je de btw-lasten.

Te veel btw

Als je op je verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw heeft vermeld, moet je deze btw wel afdragen aan de Belastingdienst. Doe je dat niet, dan kan de Belastingdienst óf de btw naheffen bij jou óf de aftrek btw bij je afnemer corrigeren. Je kunt dit voorkomen door aan je afnemer een creditfactuur uit te reiken om hiermee de foutief berekende btw te corrigeren. De creditfactuur moet verwijzen naar de originele factuur, zodat duidelijk is welke factuur gecorrigeerd wordt. Het is van belang dat zowel je eigen administratie als die van de afnemer over de creditfactuur en de originele factuur beschikken.

Let op! Reik je geen creditfactuur uit en draag je de foutief berekende btw gewoon af aan de Belastingdienst? Dan zal de Belastingdienst over het algemeen de aftrek btw bij uw afnemer niet corrigeren.

Te weinig btw

Als je op je verkoopfactuur te weinig btw heeft vermeld, dan kun je dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. Je draagt de btw op de aanvullende factuur af en je  afnemer kan deze btw in aftrek brengen in zijn btw-aangifte.

Let op! Ook als je geen aanvullende factuur uitreikt, ben je verplicht om de te weinig gefactureerde btw af te dragen aan de Belastingdienst. Reik daarom altijd een aanvullende factuur uit. Doe je dat niet, dan drukt de btw-last van de te weinig berekende btw op je.

Voorbeeld

Je reikt een factuur uit voor een bedrag van € 500 en vermeld geen btw op deze factuur. Volgens de regels had op de factuur € 105 btw (21% over € 500) moeten staan met een totaalbedrag van € 605. Omdat de btw ontbreekt, neemt de Belastingdienst aan dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. De Belastingdienst zal dan € 86,60 (21/121 x € 500) bij je naheffen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.